Hiển thị 1–80 của 101 kết quả

-24%
Giá gốc là: 4.815.000₫.Giá hiện tại là: 3.650.000₫.
 • Tủ gương: 700 x 600 x 140
 • Tủ dưới: 780 x 440 x 390
 • Mặt đá: 800 x 470
 • Chất liệu: Inox
-24%
Giá gốc là: 4.689.000₫.Giá hiện tại là: 3.550.000₫.
 • Tủ gương: 700 x 600 x 140
 • Tủ dưới: 780 x 440 x 390
 • Mặt đá: 800 x 470
 • Chất liệu: Inox
-24%
Giá gốc là: 5.250.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • Tủ gương: 600/750 x 650 x 105
 • Tủ dưới: 580/770 x 440/450 x 460
 • Mặt đá: 610/810  x 480 x 40
 • Chất liệu: Inox
-24%
Giá gốc là: 5.315.000₫.Giá hiện tại là: 4.050.000₫.
 • Tủ gương: 600/750 x 650 x 105
 • Tủ dưới: 580/770 x 440/450 x 440/450
 • Mặt đá: 610/810  x 480 x 40
 • Chất liệu: Inox
-24%
Giá gốc là: 5.198.000₫.Giá hiện tại là: 3.950.000₫.
 • Tủ gương: 600/755 x 680 x 105
 • Tủ dưới: 770 x 460 x 440
 • Mặt đá: 610/805  x 480
 • Chất liệu: Inox
-24%
Giá gốc là: 5.065.000₫.Giá hiện tại là: 3.850.000₫.
 • Tủ gương: 600/755 x 600 x 105
 • Tủ dưới: 770 x 460 x 440
 • Mặt đá: 610/805  x 480
 • Chất liệu: Inox
-6%
Giá gốc là: 3.150.000₫.Giá hiện tại là: 2.950.000₫.
 • Tủ gương: 590/765 x 635 x 90
 • Tủ dưới: 590/790 x 450 x 440
 • Mặt đá: 610/810  x 480 x 40
 • Chất liệu: Inox
-6%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
 • Tủ gương: 590/765 x 635 x 90
 • Tủ dưới: 590/790 x 450 x 440
 • Mặt đá: 610/810 x 480 x 40
 • Chất liệu: Inox
-23%
Giá gốc là: 6.689.000₫.Giá hiện tại là: 5.150.000₫.
 • Tủ gương: 800/900/1000 x 650
 • Tủ dưới: 780/880/980 x 455 x 465
 • Mặt đá: 800/900/1000 x 480
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 5.550.000₫.Giá hiện tại là: 5.350.000₫.
 • Gương: 800 x 500
 • Tủ dưới: 780 x 480 x 450
 • Mặt đá: 800 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
 • Gương: 600 x 600
 • Chậu: 390 x 390 x 130
 • Tủ dưới: 800 x 450 x 240
 • Mặt đá: 800 x 470 x 100
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-24%
Giá gốc là: 5.375.000₫.Giá hiện tại là: 4.100.000₫.
 • Gương: 600/700 x 600/700
 • Tủ dưới: 670 x 450 x 405
 • Mặt đá: 600/700/800/900/1000 x 450
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 7.315.000₫.Giá hiện tại là: 5.650.000₫.
 • Gương: 900 x 700
 • Tủ dưới: 880 x 500 x 460
 • Mặt đá: 900 x 460
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-17%
Giá gốc là: 7.379.000₫.Giá hiện tại là: 6.150.000₫.
 • Gương: 600/700 x 25
 • Tủ dưới: 610 x 500 x 400
 • Mặt đá: 800/900/1000 x 500
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-22%
Giá gốc là: 8.689.000₫.Giá hiện tại là: 6.750.000₫.
 • Tủ gương: 600 x 600
 • Tủ dưới: 800 x 500 x 470
 • Chậu : 420 x 420 x 135
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 7.439.000₫.Giá hiện tại là: 5.750.000₫.
 • Gương: 800 x 500
 • Tủ gương: 700 x 200 x 130
 • Tủ dưới: 780 x 450 x 450
 • Mặt đá: 800 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 7.065.000₫.Giá hiện tại là: 5.450.000₫.
 • Tủ gương: 800/900/1000/1100/1200 x 600/700/800/900/1000
 • Tủ dưới: 800/900/1000/1100/1200 x 450 x 240
 • Mặt đá: 800/900/1000/1100/1200 x 500 x 200
 • Chậu: 470 x 385 x 190
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 7.439.000₫.Giá hiện tại là: 5.750.000₫.
 • Gương: 800/900/1000/1100/1200 x 600/700/800/900/1000
 • Tủ dưới: 800/900/1000/1100/1200 x 450 x 240
 • Mặt đá: 800/900/1000/1100/1200  x 500 x 200
 • Chậu: 485 x 365 x 195
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 7.189.000₫.Giá hiện tại là: 5.550.000₫.
 • Gương: 800/900/1000/1100/1200 x 600 x 700 x 800 x 900 x1000
 • Tủ dưới: 800/900/1000/1100/1200 x 450 x 240
 • Mặt đá: 800/900/1000/1100/1200 x 500 x 200
 • Chậu: 530 x 345 x 185
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 4.650.000₫.Giá hiện tại là: 4.450.000₫.
 • Tủ gương: 600/700/800 x 600 x 120
 • Tủ dưới: 580/680780 x 480 x 450
 • Mặt đá: 600/700/800 x 500
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 5.250.000₫.Giá hiện tại là: 5.050.000₫.
 • Tủ Gương: 600 x 700 x 145
 • Tủ dưới: 600 x 470 x 460
 • Mặt đá: 800 x 510
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-20%
Giá gốc là: 6.439.000₫.Giá hiện tại là: 5.150.000₫.
 • Gương: 600/700/800 x 700×120
 • Tủ dưới: 580/680/780 x 480 x 480
 • Mặt đá: 600/700/800 x 500
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 3.650.000₫.Giá hiện tại là: 3.450.000₫.
 • Tủ gương: 600/700/800 x 120 x 800
 • Tủ dưới: 580/680/780 x 460 x 450
 • Mặt đá: 610/710/810 x 470
 • Chậu: 610 x 470 x 230
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 5.250.000₫.Giá hiện tại là: 5.050.000₫.
 • Gương: 600 x 600
 • Tủ dưới: 770 x 430 x 450
 • Mặt đá: 810 x 460
 • Chậu: 810 x 470 x 190
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 4.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.700.000₫.
 • Tủ gương: 600/700/800/900/1000 x 800
 • Tủ dưới: 570/670/770/870/970 x 480 x 470
 • Mặt đá: 610/710/810/910/1010 x 470
 • Chậu: 610/710/810/910/1010 x 470 x 190
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 4.350.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
 • Gương: 550 x 800
 • Tủ dưới: 800 x 470
 • Mặt đá: 810 x 470
 • Chậu: 810 x 470 x 230
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 5.939.000₫.Giá hiện tại là: 4.550.000₫.
 • Gương: 800 x 690
 • Tủ dưới: 770 x 475 x 435
 • Mặt đá: 810 x 465
 • Chậu: 270 x 45 x 175
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-16%
Giá gốc là: 4.650.000₫.Giá hiện tại là: 3.900.000₫.
 • Tủ gương: 800 x 700 x 130
 • Tủ dưới: 770 x 480 x 435
 • Mặt đá: 820 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 4.350.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
 • Gương: 600/700/800 x 700 x 140
 • Tủ dưới: 580/680/780 x 445
 • Mặt đá: 600/700/800 x 460
 • Chậu: 600/700/800 x 460 x 190
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 6.815.000₫.Giá hiện tại là: 5.250.000₫.
 • Gương: 800 x 700 x130
 • Tủ dưới: 780 x 480 x 440
 • Mặt đá: 810 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 6.315.000₫.Giá hiện tại là: 4.850.000₫.
 • Tut gương: 800 x 700 x 130
 • Tủ dưới: 780 x 480 x 465
 • Mặt đá: 810 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-30%
Giá gốc là: 4.335.000₫.Giá hiện tại là: 3.050.000₫.
 • Gương: 500 x 500
 • Tủ dưới: 580 x 440 x 440
 • Mặt đá: 600 x 460
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-25%
Giá gốc là: 4.439.000₫.Giá hiện tại là: 3.350.000₫.
 • Gương: 600 x 700 x 100
 • Tủ dưới: 600 x 480 x 460
 • Mặt đá: 610 x 470
 • Chậu: 610 x 470 x 230
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 1.050.000₫.Giá hiện tại là: 805.000₫.
 • Tủ gương: 400 x 500 x 120
 • Mặt đá: 430 x 325 x 95
 • Chất liệu: Inox
-36%
Giá gốc là: 1.950.000₫.Giá hiện tại là: 1.250.000₫.
 • Gương: 480/800 x 630/600
 • Tủ dưới: 585/790 x 315 x 380/450
 • Chậu: 600/800 x 400/470
 • Chất liệu: Inox
-17%
Giá gốc là: 1.150.000₫.Giá hiện tại là: 950.000₫.
 • Gương: 400 x 500
 • Tủ dưới: 400 x 315 x 330
 • Chậu: 430 x 360
 • Chất liệu: Inox
-15%
Giá gốc là: 1.350.000₫.Giá hiện tại là: 1.150.000₫.
 • Gương: 480/800 x 630/600
 • Tủ dưới: 585/780 x 160 x 380
 • Chậu: 600/800 x 400/470
 • Chất liệu: Inox
-9%
Giá gốc là: 2.150.000₫.Giá hiện tại là: 1.950.000₫.
 • Gương: 400 x 500 x 16
 • Tủ dưới: 410/480 x 315 x 330
 • Chậu: 430/510 x 360/350
 • Chất liệu: Inox
-31%
Giá gốc là: 3.455.000₫.Giá hiện tại là: 2.390.000₫.
 • Gương: 400 x 500
 • Tủ dưới: 410/480 x 315 x 330
 • Chậu: 430/510 x 360/350
 • Chất liệu: Inox
-7%
Giá gốc là: 2.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
 • Tủ gương: 560/760 x 675 x 125
 • Tủ dưới: 585/790 x 390 x 380/450
 • Chậu: 600/800 x 400/470
 • Chất liệu: Inox
-7%
Giá gốc là: 2.700.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Tủ gương: 560/760 x 675 x 110
 • Tủ dưới: 585/790 x 390 x 380/450
 • Chậu: 600 x 400
 • Chất liệu: Inox
-30%
Giá gốc là: 4.335.000₫.Giá hiện tại là: 3.050.000₫.
 • Gương: 480 x 630
 • Tủ dưới: 585 x 390 x 380
 • Chậu: 600 x 400
 • Chất liệu: Inox
-7%
Giá gốc là: 2.850.000₫.Giá hiện tại là: 2.650.000₫.
 • Tủ gương: 560/780 x 675 x 125
 • Tủ dưới: 585/790 x 390 x 380/450
 • Chậu: 600/800 x 400/470
 • Chất liệu: Inox
-8%
Giá gốc là: 2.650.000₫.Giá hiện tại là: 2.450.000₫.
 • Tủ gương: 560/760 x 675 x 110
 • Tủ dưới: 585/790 x 390 x 380/450
 • Chậu: 600/800 x 400/470
 • Chất liệu: Inox
-8%
Giá gốc là: 2.550.000₫.Giá hiện tại là: 2.350.000₫.
 • Gương: 480 x 630
 • Tủ dưới: 585 x 390 x 380
 • Chậu: 600 x 400
 • Chất liệu: Inox
-23%
Giá gốc là: 6.065.000₫.Giá hiện tại là: 4.650.000₫.
 • Tủ gương: 730 x 700 x 145
 • Tủ dưới: 780 x 500 x 450
 • Mặt đá: 800 x 460
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-24%
Giá gốc là: 5.315.000₫.Giá hiện tại là: 4.050.000₫.
 • Tủ gương: 750 x 700 x 120
 • Tủ dưới: 580/780 x 520 x 450
 • Mặt đá: 600/700/800 x 460
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 4.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.700.000₫.
 • Gương: 800 x 800
 • Tủ dưới: 780 x 480 x 450
 • Mặt đá: 800 x 450
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-24%
Giá gốc là: 5.565.000₫.Giá hiện tại là: 4.250.000₫.
 • Gương: 600
 • Tủ dưới: 580/680/780 x 475 x 450
 • Mặt đá: 610/710/810 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 5.939.000₫.Giá hiện tại là: 4.550.000₫.
 • Gương: 800 x 600
 • Tủ dưới: 770 x 470 x 460
 • Mặt đá: 810 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-26%
Giá gốc là: 6.439.000₫.Giá hiện tại là: 4.750.000₫.
 • Gương: 650 x 500/700/800 x 130
 • Tủ dưới: 580/680/780 x 440 x 445
 • Mặt đá: 610/710/810 x 470 x 60
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 3.900.000₫.Giá hiện tại là: 3.700.000₫.
 • Tủ gương: 800 x 130 x 70
 • Tủ dưới: 800 x 480 x 450
 • Mặt đá: 810 x 460
 • Chậu: 810 x 470 x 230
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.750.000₫.
 • Gương: 600
 • Tủ dưới: 580/680/780 x 480 x 450
 • Mặt đá: 600/700/8000 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-3%
Giá gốc là: 5.950.000₫.Giá hiện tại là: 5.750.000₫.
 • Tủ gương: 800 x 700 x 140
 • Tủ dưới: 780 x 500 x 450
 • Mặt đá: 800 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 7.565.000₫.Giá hiện tại là: 5.850.000₫.
 • Gương: 800 x 700 x 140
 • Tủ dưới: 780 x 500 x 450
 • Mặt đá: 800 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-3%
Giá gốc là: 6.550.000₫.Giá hiện tại là: 6.350.000₫.
 • Tủ gương: 900/1000 x 650 x 130
 • Tủ dưới: 880/980 x 480 x 460
 • Mặt đá: 910/1010 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 3.750.000₫.Giá hiện tại là: 3.550.000₫.
 • Gương: 600/700/800 x 117 x 725/825/925
 • Tủ chậu: 615/700/800 x 470 x 450
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-24%
Giá gốc là: 5.125.000₫.Giá hiện tại là: 3.900.000₫.
 • Gương: 600/750 x 600/810 x 120
 • Tủ dưới: 585/775 x 480/485 x 450
 • Mặt đá: 610/810 x 460
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-29%
Giá gốc là: 4.665.000₫.Giá hiện tại là: 3.300.000₫.
 • Tủ gương: 500/650/750 x 700 x 110
 • Tủ dưới: 570/670/770 x 455 x 390
 • Chậu: 610/710/810 x 480 x 60
 • Chất liệu: Inox
-5%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.750.000₫.
 • Tủ gương: 500/650/750 x 725 x 110
 • Tủ dưới: 570/670/770 x 780 x 455
 • Mặt đá: 610/710/810 x 480 x 70
 • Chất liệu: Inox
-5%
Giá gốc là: 3.650.000₫.Giá hiện tại là: 3.450.000₫.
 • Tủ gương: 500/650/750 x 725 x 110
 • Tủ dưới: 570/670/770 x 455 x  450
 • Mặt đá: 610/710/810 x 470 x 70
 • Chất liệu: Inox
-5%
Giá gốc là: 3.650.000₫.Giá hiện tại là: 3.450.000₫.
 • Tủ gương: 550/650/750 x 725 x 110
 • Tủ dưới: 570/670/770 x 455 x 450
 • Mặt đá: 610/710/810 x 470 x 70
 • Chất liệu: Inox
-5%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
 • Tủ gương: 550/650/750 x 725 x 110
 • Tủ dưới: 570/670/770 x 780 x 455
 • Mặt đá: 610/710/810 x 480
 • Chất liệu: Inox
-5%
Giá gốc là: 3.700.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
 • Tủ gương: 500/650/950 x 725 x 110
 • Tủ dưới: 570/670/970 x 455 x 450
 • Mặt đá: 610/710/1010 x 470 x 70
 • Chất liệu: Inox
-8%
Giá gốc là: 3.850.000₫.Giá hiện tại là: 3.550.000₫.
 • Tủ gương: 550/650/750 x 725 x 110
 • Tủ dưới: 570/670/770 x 455 x 450
 • Mặt đá: 610/710/810 x 470 x 70
 • Chất liệu: Inox
 • Tủ gương: 550/700 x 650 x 90
 • Tủ dưới: 570/770 x 350 x 455
 • Mặt đá: 605/805  x 470
 • Chất liệu: Inox
-7%
Giá gốc là: 2.850.000₫.Giá hiện tại là: 2.650.000₫.
 • Tủ gương: 550/700 x 650 x 90
 • Tủ dưới: 570/770 x 350x 455
 • Mặt đá: 605/805  x 470 x 40
 • Chất liệu: Inox
-15%
Giá gốc là: 3.400.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
 • Tủ gương: 540/720 x 620 x 90
 • Tủ dưới: 580/780 x 390 x 460
 • Mặt đá: 605/805 x 470
 • Chất liệu: Inox
 • Tủ gương: 540/720 x 620 x 90
 • Tủ dưới: 580/780 x 460 x 390
 • Mặt đá: 605/805  x 470
 • Chất liệu: Inox
-7%
Giá gốc là: 2.995.000₫.Giá hiện tại là: 2.795.000₫.
 • Gương: 540 x 700
 • Tủ dưới: 480 x 520 x 430
 • Mặt đá: 540 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-7%
Giá gốc là: 2.850.000₫.Giá hiện tại là: 2.650.000₫.
 • Gương: 540 x 600
 • Tủ dưới: 497 x 480 x 437
 • Mặt đá: 545 x 467
 • Chậu: 540 x 470 x 180
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-24%
Giá gốc là: 4.565.000₫.Giá hiện tại là: 3.450.000₫.
 • Tủ gương: 700 x 420 x 130
 • Tủ dưới: 480 x 405 x 400
 • Mặt đá: 420 x 420
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 4.350.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
 • Tủ gương: 640 x 700 x 150
 • Tủ dưới: 510 x 500 x 450
 • Mặt đá: 540 x 460
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-5%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.750.000₫.
 • Tủ gương: 700 x 540 x 140
 • Tủ dưới:510 x 520 x 450
 • Mặt đá: 540 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-7%
Giá gốc là: 2.750.000₫.Giá hiện tại là: 2.550.000₫.
 • Gương: 395 x 695
 • Tủ dưới: 395 x 495 x 395
 • Mặt đá: 415 x 415
 • Chậu: 415 x 415 x 180
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-24%
Giá gốc là: 5.625.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
 • Tủ gương: 600/700/800/900/1000 x 700 x 130
 • Tủ dưới: 580/680/780/880/980 x 480 x 450
 • Mặt đá: 610/710/810/910/1010 x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 5.939.000₫.Giá hiện tại là: 4.550.000₫.
 • Tủ gương: 600/700/800/900/1000 x 700/800 x 145
 • Tủ dưới: 580/680/780/880/980 x 480 x 460
 • Mặt đá: 610/710/810/910/1010  x 470
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 7.689.000₫.Giá hiện tại là: 5.950.000₫.
 • Gương: 600
 • Chậu: 545 x 450 x 135
 • Tủ dưới: 780/880/980 x 450 x 380
 • Mặt đá: 800/900/1000 x 450
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-23%
Giá gốc là: 6.065.000₫.Giá hiện tại là: 4.650.000₫.
 • Gương: 550 x 700 x 140
 • Tủ dưới: 580 x 450 x 470
 • Mặt đá: 600 x 480
 • Chậu: 460 x 460
 • Chất liệu: Nhựa PVC
-4%
Giá gốc là: 5.150.000₫.Giá hiện tại là: 4.950.000₫.
 • Tủ gương: 800/900/1000 x 705
 • Tủ dưới: 780/880/980 x 490 x
 • Mặt đá: 780/880/980 x 445
 • Chất liệu: Nhựa PVC