Hiển thị 1–80 của 126 kết quả

-16%
Giá gốc là: 19.960.000₫.Giá hiện tại là: 16.864.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-25%
Giá gốc là: 51.980.000₫.Giá hiện tại là: 38.850.000₫.
 • KT: 1200 x 1200 x 590
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-27%
Giá gốc là: 22.960.000₫.Giá hiện tại là: 16.760.000₫.
 • KT: 950 x 950 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-20%
Giá gốc là: 19.950.000₫.Giá hiện tại là: 15.907.500₫.
 • KT: 1200 x 900 x 2000
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-26%
Giá gốc là: 16.830.000₫.Giá hiện tại là: 12.400.000₫.
 • KT: 1200 x 900 x 2000
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-25%
Giá gốc là: 18.650.000₫.Giá hiện tại là: 13.952.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1980
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-8%
Giá gốc là: 11.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.600.000₫.
 • KT: 1050 x 1050 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-23%
Giá gốc là: 16.000.000₫.Giá hiện tại là: 12.300.000₫.
 • KT: 920 x 920 x 2100
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-18%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.195.000₫.
 • KT: 920 x 920 x 2020
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-26%
Giá gốc là: 17.200.000₫.Giá hiện tại là: 12.800.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-12%
Giá gốc là: 10.890.000₫.Giá hiện tại là: 9.600.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-30%
Giá gốc là: 9.286.000₫.Giá hiện tại là: 6.480.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1980
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-22%
Giá gốc là: 14.800.000₫.Giá hiện tại là: 11.600.000₫.
 • KT: 1220 x 900 x 1980
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-24%
Giá gốc là: 9.950.000₫.Giá hiện tại là: 7.590.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1980
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-21%
Giá gốc là: 18.800.000₫.Giá hiện tại là: 14.800.000₫.
 • KT: 1200 x 800 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-22%
Giá gốc là: 14.800.000₫.Giá hiện tại là: 11.500.000₫.
 • KT: 1200 x 800 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-21%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 8.244.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-19%
Giá gốc là: 8.580.000₫.Giá hiện tại là: 6.980.000₫.
 • KT: 800 x 800 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-9%
Giá gốc là: 8.690.000₫.Giá hiện tại là: 7.900.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1980
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-21%
Giá gốc là: 10.600.000₫.Giá hiện tại là: 8.400.000₫.
 • KT: 1200 x 800 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-22%
Giá gốc là: 9.100.000₫.Giá hiện tại là: 7.090.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 2020
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-16%
Giá gốc là: 30.510.000₫.Giá hiện tại là: 25.733.000₫.
 • KT: 1700 x 770 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 30.550.000₫.Giá hiện tại là: 25.700.000₫.
 • KT: 1200 x 800 x 820
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-21%
Giá gốc là: 45.850.000₫.Giá hiện tại là: 36.220.000₫.
 • KT: 1800 x 900 x 800
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 48.550.000₫.Giá hiện tại là: 41.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 35.780.000₫.Giá hiện tại là: 30.200.000₫.
 • KT: 1700 x 790 x 700
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tinh năng: Ngâm
-18%
Giá gốc là: 34.985.000₫.Giá hiện tại là: 28.680.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-21%
Giá gốc là: 33.950.000₫.Giá hiện tại là: 26.658.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic trắng
 • Tính năng: Tắm Ngâm
-18%
Giá gốc là: 30.655.000₫.Giá hiện tại là: 25.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 29.960.000₫.Giá hiện tại là: 25.200.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-18%
Giá gốc là: 30.850.000₫.Giá hiện tại là: 25.170.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-19%
Giá gốc là: 31.585.000₫.Giá hiện tại là: 25.530.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 39.550.000₫.Giá hiện tại là: 33.400.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 860
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng:  Ngâm
-40%
Giá gốc là: 47.980.000₫.Giá hiện tại là: 28.600.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-21%
Giá gốc là: 32.580.000₫.Giá hiện tại là: 25.600.000₫.
 • KT: 1700 x 700 x 570
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 30.350.000₫.Giá hiện tại là: 25.600.000₫.
 • KT: 1600 x 700 x 570
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-11%
Giá gốc là: 32.690.000₫.Giá hiện tại là: 29.200.000₫.
 • KT: 1400 x 800 x 720
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-18%
Giá gốc là: 44.585.000₫.Giá hiện tại là: 36.500.000₫.
 • KT: 1650 x 850 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-18%
Giá gốc là: 45.960.000₫.Giá hiện tại là: 37.600.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 750
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-16%
Giá gốc là: 39.680.000₫.Giá hiện tại là: 33.500.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 670
 • Chất liệu: Acrylic trắng sứ
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 42.860.000₫.Giá hiện tại là: 34.500.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-15%
Giá gốc là: 60.180.000₫.Giá hiện tại là: 50.900.000₫.
 • KT: 1680 x 880 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-16%
Giá gốc là: 38.160.000₫.Giá hiện tại là: 32.200.000₫.
 • KT: 1500 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 55.650.000₫.Giá hiện tại là: 47.100.000₫.
 • KT: 1650 x 890 x 720
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 52.980.000₫.Giá hiện tại là: 44.800.000₫.
 • KT: 1615x790x680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 233.650.000₫.Giá hiện tại là: 198.400.000₫.
 • KT: 2100 x 1800 x 850
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 218.710.000₫.Giá hiện tại là: 158.100.000₫.
 • KT: 2000 x 2000 x 1000
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 256.980.000₫.Giá hiện tại là: 218.200.000₫.
 • KT: 2050 x 2050 x 850
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 259.865.000₫.Giá hiện tại là: 220.600.000₫.
 • KT: 2100 x 2100 x 850
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 248.560.000₫.Giá hiện tại là: 210.800.000₫.
 • KT: 1800 x 1300 x 750
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 206.980.000₫.Giá hiện tại là: 175.700.000₫.
 • KT: 1880 x 1680 x 770
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-20%
Giá gốc là: 68.620.000₫.Giá hiện tại là: 55.060.000₫.
 • KT: 1750 x 880 x 630
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 109.860.000₫.Giá hiện tại là: 93.100.000₫.
 • KT: 1820 x 1820 x 750
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-22%
Giá gốc là: 68.980.000₫.Giá hiện tại là: 53.779.000₫.
 • KT: 1750 x 850 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 66.120.000₫.Giá hiện tại là: 47.585.000₫.
 • KT: 1700 x 850 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 60.570.000₫.Giá hiện tại là: 51.280.000₫.
 • KT: 1650 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 60.570.000₫.Giá hiện tại là: 51.280.000₫.
 • KT: 1650 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 63.575.000₫.Giá hiện tại là: 53.830.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 65.980.000₫.Giá hiện tại là: 55.850.000₫.
 • KT: 1500 x 1500 x 660
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-19%
Giá gốc là: 97.980.000₫.Giá hiện tại là: 79.680.000₫.
 • KT: 1900 x 850 x 700
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-19%
Giá gốc là: 95.970.000₫.Giá hiện tại là: 77.975.000₫.
 • KT: 1800 x 1300 x 750
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-18%
Giá gốc là: 88.680.000₫.Giá hiện tại là: 72.620.000₫.
 • KT: 1800 x 1000 x 750
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 79.870.000₫.Giá hiện tại là: 67.600.000₫.
 • KT: 1700 x 810 x 700
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 65.880.000₫.Giá hiện tại là: 55.790.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 740
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-25%
Giá gốc là: 68.610.000₫.Giá hiện tại là: 51.451.000₫.
 • KT: 1700 x 810 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-18%
Giá gốc là: 115.880.000₫.Giá hiện tại là: 94.800.000₫.
 • KT: 1800 x 900 x 830
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 78.635.000₫.Giá hiện tại là: 66.600.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 79.860.000₫.Giá hiện tại là: 67.600.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 640
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 77.650.000₫.Giá hiện tại là: 65.800.000₫.
 • KT: 1730 x 720 x 690
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 77.560.000₫.Giá hiện tại là: 65.700.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 108.750.000₫.Giá hiện tại là: 92.200.000₫.
 • KT: 1810 x 1200 x 860
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 115.860.000₫.Giá hiện tại là: 98.200.000₫.
 • KT: 1700 x 1200 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 112.550.000₫.Giá hiện tại là: 95.400.000₫.
 • KT: 1700 x 870 x 720
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 85.810.000₫.Giá hiện tại là: 72.700.000₫.
 • KT: 1500 x 1500 x 640
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-20%
Giá gốc là: 66.880.000₫.Giá hiện tại là: 53.300.000₫.
 • KT: 1650 x 1650 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-16%
Giá gốc là: 62.560.000₫.Giá hiện tại là: 52.800.000₫.
 • KT: 1700 x 900 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 63.980.000₫.Giá hiện tại là: 47.360.000₫.
 • KT: 1850 x 900 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-24%
Giá gốc là: 72.985.000₫.Giá hiện tại là: 55.800.000₫.
 • KT: 1850 x 1500 x 720
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-15%
Giá gốc là: 78.680.000₫.Giá hiện tại là: 66.600.000₫.
 • KT: 1850 x 1230 x 700
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-20%
Giá gốc là: 105.860.000₫.Giá hiện tại là: 84.500.000₫.
 • KT: 1600 x 1600 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage

I. Nguồn gốc xuất xứ

Bồn Tắm Govern là một trong những thương hiệu hàng đầu cung cấp sản phẩm chất lượng cao, mang lại giá trị sử dụng tối ưu cho mọi gia đình. Sự uy tín này đã được nhiều khách hàng chứng minh qua quá trình sử dụng. Về nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm được sản xuất tại Malaysia, một địa điểm nổi tiếng với sự đa dạng và chất lượng bồn tắm, đảm bảo cho người dùng một trải nghiệm lâu dài và đáng tin cậy.

Trước khi bồn tắm Govern ra mắt trên thị trường, chúng trải qua nhiều quy trình kiểm tra kỹ lưỡng. Các chuyên gia hàng đầu trong ngành, có kiến thức sâu rộng về bồn tắm, thực hiện quá trình này. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mà còn có vẻ ngoài thẩm mỹ đẳng cấp.

II. Đánh giá bồn tắm Govern

1. Kiểu dáng thiết kế bồn tắm Govern

Tuỳ thuộc vào kích thước phòng tắm nhà bạn mà sẽ lựa chọn tuỳ kiểu thiết kế khác nhau như:

 • Bồn tắm nằm Govern với các kiểu dáng góc cạnh đến mềm mại như: Hình chữ nhật, bầu dục, elip, trái tim…
 • Bồn tắm góc Govern lấy cảm hứng hình quạt. Khi lắp đặt bồn góc sẽ được lắp áp sát vào góc tường giúp gia chủ tiết kiệm không gian tắm tối đa.
 • Bồn nghệ thuật Govern thiết kế dòng elip, bán cổ điển thường được lắp độc lập giữa nhà, phù hợp không gian tắm rộng, hiện đại.
  Bồn tắm Jacuzzi Govern với kích thước lớn dành cho 3-4 người tắm cùng một lúc. Sản phẩm này thường được lắp đặt ở các khu resort, khách sạn, gia đình hiện đại.
 • Bồn tắm đứng govern: Là dạng bồn tắm thiết kế với các vách ngăn bằng kính cường lực, thích hợp cho tư thế tắm đứng và giúp nước không bị văng ra ngoài sàn.

2. Tính năng của bồn tắm Govern

Đối với bồn ngâm, chức năng chính là tạo ra một không gian thư giãn tối đa cho cơ thể. Dòng sản phẩm này được thiết kế để ngâm mình trong nước, đắm chìm trong sự êm dịu và thoải mái, giúp giảm căng thẳng và căng cơ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đối với bồn tắm có tính năng massage, bên cạnh việc tạo ra một không gian thư giãn, nó còn bổ sung thêm các thiết bị đi kèm như họng massage, sen vòi, và bộ điều chỉnh tốc độ họng sục, tạo điều kiện cho việc chăm sóc cơ thể tối ưu nhất. Các chức năng này giúp kích thích tuần hoàn máu, giảm căng thẳng cơ bắp, và cải thiện tình trạng cơ bắp căng thẳng.

Ngoài ra, bồn tắm còn được trang bị thêm tính năng sục khí đáy bồn và hệ thống gia nhiệt hiện đại. Sục khí đáy bồn tạo ra các dòng khí nhỏ nhẹ, tạo cảm giác mát mẻ và thư giãn dễ chịu. Trong khi đó, hệ thống gia nhiệt giúp duy trì nhiệt độ nước ổn định, giữ cho bạn có trải nghiệm tắm nước ấm và dễ chịu nhất.

3. Ưu điểm nổi bật

Chịu lực chịu nhiệt tốt

So với rất nhiều dòng sản phẩm khác, bồn tắm này có nhiều ưu điểm vượt trội hơn cả. Chất liệu tạo nên sự khác biệt là nhựa Acrylic màu trắng và Acrylic ngọc trai.

Những chất liệu đó đều có ưu điểm là có khả năng chịu lực vô cùng hiệu quả; nó có khả năng chống cả những vết ố vàng bám bẩn. Đồng thời, cũng sẽ không làm khó mọi người trong việc lau chùi và có khả năng chống trơn trượt nên an toàn cho mọi gia đình.

Mang đến sự thoải mái – tiện nghi trong chính căn nhà của bạn

Ngoài việc dễ dàng sử dụng, loại bồn tắm này còn giúp con người phục hồi các chức năng của xương khớp. Đặc biệt với những người có bệnh đau mỏi xương khớp, thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Sử dụng bồn tắm govern sẽ giúp massage cơ thể; tạo nên sự linh hoạt cũng như tái sinh năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bên cạnh đó, chức năng tắm sục khí cũng cung cấp các khí bọt li ti mục đích là cung cấp oxy cho da. Từ đó da của bạn sẽ luôn được chăm sóc hồng hào và khỏe khoắn. Tóm lại, quá trình tắm tại bồn tắm govern sẽ giúp mọi người có được những phút giây thư giãn nhất.

III. Giá bán bồn tắm Govern

Mức giá của các sản phẩm bồn tắm Govern có giá thành khá cao vì giá luôn đi đôi với chất lượng, các mẫu bồn tắm Govern ở thời điểm hiện tại có giá giao động từ 20tr – 50tr VNĐ.

IV. Địa chỉ mua bồn tắm Govern giá tốt nhất Hà Nội

Giadungmienbac.com là chi nhánh phân phối các mẫu bồn tắm Govern chính hãng với giá thành cạnh tranh kèm nhiều ưu dãi hấp dẫn cho người tiêu dùng

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn với chúng tôi qua fanpage của showroom hoặc theo thông tin dưới đây:

Trụ sở: 254 Ngô Gia Tự – Đức Giang- Long Biên – Hà Nội
Hotline: 0975.767.500
Mã số doanh nghiệp: 0110349763
Email: giadungmienbachn@gmail.com