Hiển thị tất cả 56 kết quả

-24%
Giá gốc là: 19.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 750
 • KT: 1500 x 680 x 760
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-52%
Giá gốc là: 28.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 720
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-36%
Giá gốc là: 22.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-44%
Giá gốc là: 25.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • KT 1: 1600 x 750 x 580
 • KT 2: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-22%
Giá gốc là: 18.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT 1: 1400 x 700 x 590
 • KT 2: 1600 x 700 x 590
 • KT 3: 1700 x 800 x 590
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 29.900.000₫.Giá hiện tại là: 19.500.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-48%
Giá gốc là: 32.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.500.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 820
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-57%
Giá gốc là: 38.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.500.000₫.
 • KT: 1800 x 870 x 650
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-40%
Giá gốc là: 24.900.000₫.Giá hiện tại là: 15.000.000₫.
 • KT: 1200 x 720 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 25.900.000₫.Giá hiện tại là: 16.800.000₫.
 • KT:1200 x 750 x 790
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 25.900.000₫.Giá hiện tại là: 16.800.000₫.
 • KT:1370 x 720 x 720
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-48%
Giá gốc là: 26.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT 1: 1500 x 800 x 575
 • KT 2: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 28.000.000₫.Giá hiện tại là: 22.500.000₫.
 • KT: 1200 x 1200 x 550
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 31.000.000₫.Giá hiện tại là: 28.000.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 790
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 38.000.000₫.Giá hiện tại là: 28.000.000₫.
 • KT 1: 1700 x 750 x 600
 • KT 2: 1600 x 750 x 600
 • KT 3: 1500 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 51.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.900.000₫.
 • KT: 1680 x 790 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-17%
Giá gốc là: 25.990.000₫.Giá hiện tại là: 21.500.000₫.
 • KT 1: 1500 x 800 x 600
 • KT 2: 1600 x 800 x 600
 • KT 3: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-6%
Giá gốc là: 6.200.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 400
 • Chất liệu: Nhựa Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 9.350.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • KT 1: 1500 x 700 x 550
 • KT 2: 1200 x 700 x 550
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-43%
Giá gốc là: 27.000.000₫.Giá hiện tại là: 15.500.000₫.
 • KT: 1500 x 1500 x 500
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 52.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.900.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland + Nhựa cường độ cao + Lớp phủ GELOAT
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 52.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.900.000₫.
 • Tính năng: ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland + Nhựa cường độ cao + Lớp phủ GELOAT
-30%
Giá gốc là: 52.900.000₫.Giá hiện tại là: 36.900.000₫.
 • Loại bồn: Ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland + Nhựa cường độ cao + Lớp phủ GELOAT
-31%
Giá gốc là: 51.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.900.000₫.
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland + Nhựa cường độ cao + Lớp phủ GELOAT
-35%
Giá gốc là: 51.900.000₫.Giá hiện tại là: 33.750.000₫.
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland + Nhựa cường độ cao + Lớp phủ GELOAT
-35%
Giá gốc là: 51.900.000₫.Giá hiện tại là: 33.750.000₫.
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland + Nhựa cường độ cao + Lớp phủ GELOAT
-33%
Giá gốc là: 53.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.900.000₫.
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland + Nhựa cường độ cao + Lớp phủ GELOAT
-33%
Giá gốc là: 53.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.900.000₫.
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland, Nhựa, phủ GELOAT
-36%
Giá gốc là: 53.900.000₫.Giá hiện tại là: 34.600.000₫.
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland, Nhựa, phủ GELOAT
-33%
Giá gốc là: 86.900.000₫.Giá hiện tại là: 57.900.000₫.
 • Tính năng: Massage
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Sợi thủy tinh Ashland, Nhựa, phủ GELOAT
-24%
Giá gốc là: 35.000.000₫.Giá hiện tại là: 26.500.000₫.
 • KT: 1700 x 1200 x 550
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 119.000.000₫.Giá hiện tại là: 84.000.000₫.
 • KT: 1500 x 1500 x 640
 • Chất liệu: Acrylic Ngọc Trai
 • Tính năng: Massage
-50%
Giá gốc là: 32.000.000₫.Giá hiện tại là: 15.900.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 790
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-7%
Giá gốc là: 28.000.000₫.Giá hiện tại là: 26.000.000₫.
 • KT: 1700 x 1200 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-36%
Giá gốc là: 50.500.000₫.Giá hiện tại là: 32.500.000₫.
 • KT: 1700 x 1200
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính Năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 46.900.000₫.Giá hiện tại là: 34.600.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 800
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 47.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.600.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 800
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-36%
Giá gốc là: 52.900.000₫.Giá hiện tại là: 34.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-20%
Giá gốc là: 101.900.000₫.Giá hiện tại là: 81.900.000₫.
 • KT: 1800 x 1200 x 680
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 56.900.000₫.Giá hiện tại là: 38.900.000₫.
 • KT 1: 1800 x 800 x 720
 • KT 2: 1700 x 800 x 720
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 56.900.000₫.Giá hiện tại là: 38.900.000₫.
 • KT: 1690 x 810 x 590
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 45.900.000₫.Giá hiện tại là: 31.800.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-51%
Giá gốc là: 51.900.000₫.Giá hiện tại là: 25.200.000₫.
 • KT 1: 1700 x 800 x 600
 • KT 2: 1500 x 750 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-35%
Giá gốc là: 45.900.000₫.Giá hiện tại là: 29.900.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-25%
Giá gốc là: 101.900.000₫.Giá hiện tại là: 76.900.000₫.
 • KT: 1800 x 1200 x 680
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-48%
Giá gốc là: 31.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.000.000₫.
 • KT 1: 1600 x 750 x 790
 • KT 2: 1700 x 750 x 790
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-18%
Giá gốc là: 55.000.000₫.Giá hiện tại là: 45.000.000₫.
 • KT: 1700 x 850 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-33%
Giá gốc là: 42.000.000₫.Giá hiện tại là: 28.000.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 790
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-24%
Giá gốc là: 24.990.000₫.Giá hiện tại là: 18.990.000₫.
 • KT: 1700 x 700 x 550
 • KT: 1600 x 700 x 550
 • KT: 1500 x 700 x 550
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.200.000₫.
 • KT: 900 x 900
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-13%
Giá gốc là: 11.800.000₫.Giá hiện tại là: 10.250.000₫.
 • KT: 1200 x 1200 x 500
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-33%
Giá gốc là: 33.000.000₫.Giá hiện tại là: 22.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-40%
Giá gốc là: 34.900.000₫.Giá hiện tại là: 21.000.000₫.
 • KT: 1500 x 730 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-44%
Giá gốc là: 27.900.000₫.Giá hiện tại là: 15.500.000₫.
 • KT: 1700 x 720 x 730
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 29.900.000₫.Giá hiện tại là: 19.500.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 35.000.000₫.Giá hiện tại là: 25.000.000₫.
 • KT: 1400 x 1400 x 550 mm
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage

1. Bồn tắm Carrie là gì?

Đây là một loại bồn tắm được lắp ráp trên công nghệ dây chuyền tiên tiến hiện đại. Với nhiều kiểu đa dạng mẫu mã được nhiều người yêu thích

2. Chất liệu của bồn tắm Carrie 

Xem Thêm