Hiển thị tất cả 42 kết quả

-64%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R710R x S410 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-71%
Giá gốc là: 10.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 710 x 410
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-32%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 9.900.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-67%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-51%
Giá gốc là: 13.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.310.000₫.
 • Mặt kính: Ceramic
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-42%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.700.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-39%
Giá gốc là: 18.900.000₫.Giá hiện tại là: 11.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: R730 x S420 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-44%
Giá gốc là: 18.900.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: R730 x S420 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-63%
Giá gốc là: 16.800.000₫.Giá hiện tại là: 6.200.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-57%
Giá gốc là: 17.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730R x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-57%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-52%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-65%
Giá gốc là: 16.800.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-41%
Giá gốc là: 22.990.000₫.Giá hiện tại là: 13.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: 730 x 420 x 80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-45%
Giá gốc là: 25.990.000₫.Giá hiện tại là: 14.200.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: 730 x 420 x 80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-53%
Giá gốc là: 17.900.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: R730 x S430 x 80C
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ:Malaysia
-58%
Giá gốc là: 15.300.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-51%
Giá gốc là: 17.300.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-54%
Giá gốc là: 14.900.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-62%
Giá gốc là: 19.990.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-55%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-52%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R760 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-55%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 6.200.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-45%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R590 x S520 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-56%
Giá gốc là: 10.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 600 x 350
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-73%
Giá gốc là: 11.900.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-46%
Giá gốc là: 18.900.000₫.Giá hiện tại là: 10.200.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: 710 x 400
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-58%
Giá gốc là: 9.450.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: R510 x S300
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-48%
Giá gốc là: 23.000.000₫.Giá hiện tại là: 12.000.000₫.
 • Mặt kính: Ceramic
 • KT: R730R x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-41%
Giá gốc là: 17.000.000₫.Giá hiện tại là: 10.000.000₫.
 • Mặt kính: Ceramic
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-50%
Giá gốc là: 16.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.000.000₫.
 • Mặt kính: Ceramic
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-64%
Giá gốc là: 10.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.990.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 710×410
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-49%
Giá gốc là: 19.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.190.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: 730 x 400
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-47%
Giá gốc là: 19.900.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: 730 x 400
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-67%
Giá gốc là: 17.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-68%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.990.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R 710 x S410 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-67%
Giá gốc là: 16.800.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-52%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT:R760 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-57%
Giá gốc là: 14.990.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: R760 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-60%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R730 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-52%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: 730×400
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-64%
Giá gốc là: 10.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.990.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 710×410
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C

FASTER được biết đến là thương hiệu thiết bị nhà bếp đồng bộ hàng đầu Việt Nam với đa dạng các thiết bị nhà bếp thông minh, sang trọng và chất lượng cao. Thương hiệu Faster đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2007 đến nay và nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn đáng tin cậy của người tiêu dùng Việt Nam.

1. Xuất xứ của bếp từ Faster

FASTER là thương hiệu Việt Nam hoạt động theo mô hình OEM (sản xuất, gia công tại nước thứ 3 như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Malaysia, Trung Quốc…) và đưa về Việt Nam phân phối. FASTER còn là nhà phân phối độc quyền dòng tủ lạnh thương hiệu Whirlpool (Mỹ).

Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, thiết kế trang nhã trên từng sản phẩm, kiểu dáng hiện đại, giá cả hợp lý và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.…

2. Những linh kiện của bếp từ Faster

Xem Thêm