Hiển thị tất cả 60 kết quả

-29%
Giá gốc là: 11.760.000₫.Giá hiện tại là: 8.400.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R760 x S435 x C220 mm
-25%
Giá gốc là: 9.170.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R880 x S500 x C215 mm
-24%
Giá gốc là: 7.590.000₫.Giá hiện tại là: 5.750.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R860 x S520 x C215 mm
-24%
Giá gốc là: 8.650.000₫.Giá hiện tại là: 6.550.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R820 x S500 x C215 mm
-25%
Giá gốc là: 8.150.000₫.Giá hiện tại là: 6.150.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R760 x S500 x C2158 mm
-26%
Giá gốc là: 5.650.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R540 x S500 x C215 mm
-23%
Giá gốc là: 10.980.000₫.Giá hiện tại là: 8.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R1160 x S520 x C215 mm
-25%
Giá gốc là: 13.730.000₫.Giá hiện tại là: 10.300.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 ALSL
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
 • KT: R860 x S440 x C215 mm
-27%
Giá gốc là: 8.710.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 AISI
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
 • KT: R600 x S500 x C228 mm
-26%
Giá gốc là: 15.620.000₫.Giá hiện tại là: 11.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 AISI
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
 • KT: R1160 x S510 x C240 mm
-26%
Giá gốc là: 15.620.000₫.Giá hiện tại là: 11.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 AISI
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
 • KT: R1160 x S500 x C240 mm
-26%
Giá gốc là: 15.620.000₫.Giá hiện tại là: 11.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 AISI
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
 • KT: R1160 x 500 x C240 mm
-26%
Giá gốc là: 11.560.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R680 x S500 x C200 mm
-26%
Giá gốc là: 11.560.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R680 x S500 x C200 mm
-26%
Giá gốc là: 11.560.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R680 x S500 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 12.870.000₫.Giá hiện tại là: 9.600.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R760 x S435 x C220 mm
-26%
Giá gốc là: 6.320.000₫.Giá hiện tại là: 4.700.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 AISI
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R860 x S500 x C215 mm
-28%
Giá gốc là: 8.840.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R1160 x S500 x C210 mm
-28%
Giá gốc là: 8.840.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R1160 x S500 x C210 mm
-25%
Giá gốc là: 12.990.000₫.Giá hiện tại là: 9.700.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R860 x S510 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 12.990.000₫.Giá hiện tại là: 9.700.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R860 x S510 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 12.990.000₫.Giá hiện tại là: 9.700.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R860 x S510 x C200 mm
-26%
Giá gốc là: 13.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.400.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R1160 x S500 x C200 mm
-26%
Giá gốc là: 13.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.400.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italy
 • KT: R1160 x S500 x C200 mm
-26%
Giá gốc là: 13.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.400.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R1160 x S500 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 12.570.000₫.Giá hiện tại là: 9.400.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R760 x S440 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 12.570.000₫.Giá hiện tại là: 9.400.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R760 x S440 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 13.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R1160 x S500 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 13.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R1160 x S500 x C200 mm
-25%
Giá gốc là: 13.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Chất liệu: Đá Granite
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: R1160 x S500 x C200 mm
-27%
Giá gốc là: 10.450.000₫.Giá hiện tại là: 7.650.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R880 x S500 x C228 mm
-26%
Giá gốc là: 12.850.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R870 x S510 x C220 mm
-26%
Giá gốc là: 12.850.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R760 x S500 x C220 mm
-27%
Giá gốc là: 9.680.000₫.Giá hiện tại là: 7.100.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R870 x S455 x C220 mm
-27%
Giá gốc là: 10.570.000₫.Giá hiện tại là: 7.700.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R860 x S445 x C220 mm
-25%
Giá gốc là: 10.160.000₫.Giá hiện tại là: 7.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R820 x S500x C228 mm
-27%
Giá gốc là: 7.860.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R820 x S480 x C228 mm
-27%
Giá gốc là: 7.650.000₫.Giá hiện tại là: 5.550.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R820 x S480 x C228 mm
-27%
Giá gốc là: 6.280.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R823 x S463 x C230 mm
-27%
Giá gốc là: 6.750.000₫.Giá hiện tại là: 4.950.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R820 x S450 x C228 mm
-26%
Giá gốc là: 11.950.000₫.Giá hiện tại là: 8.800.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R800 x S510 x C220 mm
-26%
Giá gốc là: 11.950.000₫.Giá hiện tại là: 8.800.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R800 x S510 x C220 mm
-27%
Giá gốc là: 8.450.000₫.Giá hiện tại là: 6.200.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R800 x S500 x C228 mm
-26%
Giá gốc là: 7.810.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Chất liệu: Đá SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R800 x S455 x C228 mm
-26%
Giá gốc là: 9.570.000₫.Giá hiện tại là: 7.100.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R800 x S455 x C220 mm
-27%
Giá gốc là: 7.580.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R780 x S470 x C228 mm
-28%
Giá gốc là: 7.450.000₫.Giá hiện tại là: 5.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R760 x S500 x C220 mm
-26%
Giá gốc là: 9.520.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R760 x S445 x C220mm
-27%
Giá gốc là: 7.390.000₫.Giá hiện tại là: 5.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R760 x S445 x C220 mm
-26%
Giá gốc là: 6.380.000₫.Giá hiện tại là: 4.700.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R750 x S480 x C228 mm
-26%
Giá gốc là: 6.720.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R600 x S455 x C220 mm
-27%
Giá gốc là: 11.760.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R1160 x S500 x C228 mm
-27%
Giá gốc là: 8.120.000₫.Giá hiện tại là: 5.900.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R870 x S440 x C210 mm
-27%
Giá gốc là: 7.380.000₫.Giá hiện tại là: 5.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R810 x S440 x C210 mm
-26%
Giá gốc là: 7.060.000₫.Giá hiện tại là: 5.200.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R750 x S440 x C210 mm
-27%
Giá gốc là: 4.650.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SS304
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R540 x S440 x C210 mm
-27%
Giá gốc là: 6.850.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 AISI
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R1160 x S500 x C215 mm
-27%
Giá gốc là: 6.850.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304 AISI
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: R1160 x S500 x C215 mm
-21%
Giá gốc là: 17.180.000₫.Giá hiện tại là: 13.544.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • KT: 785D x 440R x 200C mm
-15%
Giá gốc là: 8.460.000₫.Giá hiện tại là: 7.190.000₫.
 • Chất liệu: Inox 304
 • Xuất xứ: P.R.C
 • KT: R812 x S457 x C210 mm