Hiển thị 1–80 của 107 kết quả

-35%
Giá gốc là: 22.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.400.000₫.
 • KT: 1700 x 870 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-31%
Giá gốc là: 38.100.000₫.Giá hiện tại là: 26.300.000₫.
 • KT: 1710 x 870 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-21%
Giá gốc là: 11.167.000₫.Giá hiện tại là: 8.800.000₫.
 • KT:  1350x1350x550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-49%
Giá gốc là: 6.800.000₫.Giá hiện tại là: 3.480.000₫.
 • KT: 1610 x 760 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-50%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.250.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 570
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-50%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.250.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 570
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-37%
Giá gốc là: 17.100.000₫.Giá hiện tại là: 10.750.000₫.
 • KT: 1700 x 870 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-30%
Giá gốc là: 25.100.000₫.Giá hiện tại là: 17.580.000₫.
 • KT: 1710 x 860 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 20.420.000₫.Giá hiện tại là: 14.710.000₫.
 • KT: 1220 x 1220 x 580
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-50%
Giá gốc là: 6.400.000₫.Giá hiện tại là: 3.190.000₫.
 • KT: 1400 x 750 x 480
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-42%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.100.000₫.
 • KT: 1710 x 860 × 580
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 5.170.000₫.Giá hiện tại là: 3.700.000₫.
 • KT: 1710 x 760 x 550
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-26%
Giá gốc là: 15.235.000₫.Giá hiện tại là: 11.310.000₫.
 • KT: 1000 x 1000 x 2150
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Tắm đứng
-39%
Giá gốc là: 11.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1210 x 1210 x 580
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 22.750.000₫.Giá hiện tại là: 15.360.000₫.
 • KT: 1710 x 760 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 19.825.000₫.Giá hiện tại là: 14.630.000₫.
 • KT: 1610 x 760 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 21.400.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • KT: 1520 x 730 x 560
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-50%
Giá gốc là: 6.600.000₫.Giá hiện tại là: 3.290.000₫.
 • KT: 1410 x 760 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-60%
Giá gốc là: 8.193.000₫.Giá hiện tại là: 3.250.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 540
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Tính năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 20.700.000₫.Giá hiện tại là: 14.880.000₫.
 • KT: 1710 x 810 x 540
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 32.880.000₫.Giá hiện tại là: 23.350.000₫.
 • KT: 2000 x 1050 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-20%
Giá gốc là: 19.400.000₫.Giá hiện tại là: 15.580.000₫.
 • KT: 1810 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 29.530.000₫.Giá hiện tại là: 20.250.000₫.
 • KT: 1790 x 1790 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-27%
Giá gốc là: 48.017.000₫.Giá hiện tại là: 35.050.000₫.
 • KT: 2000 x 1100 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 43.280.000₫.Giá hiện tại là: 30.720.000₫.
 • KT: 1720 x 900 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-27%
Giá gốc là: 43.000.000₫.Giá hiện tại là: 31.350.000₫.
 • KT: 1710 x 870 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 48.630.000₫.Giá hiện tại là: 35.150.000₫.
 • KT: 1650 x 850 x 520
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-60%
Giá gốc là: 52.100.000₫.Giá hiện tại là: 21.030.000₫.
 • KT: 1830 x 1050 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 20.700.000₫.Giá hiện tại là: 14.290.000₫.
 • KT: 1510 x 780 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 22.700.000₫.Giá hiện tại là: 16.130.000₫.
 • KT: 1810 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-30%
Giá gốc là: 19.400.000₫.Giá hiện tại là: 13.580.000₫.
 • KT: 1810 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 31.540.000₫.Giá hiện tại là: 22.480.000₫.
 • KT: 1750 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 18.320.000₫.Giá hiện tại là: 12.500.000₫.
 • KT: 1700 x 850 x 470
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 18.327.000₫.Giá hiện tại là: 12.500.000₫.
 • KT: 1710 x 810 x 540
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-24%
Giá gốc là: 19.407.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 570
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 43.000.000₫.Giá hiện tại là: 29.150.000₫.
 • KT: 1790 x 1790 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 20.700.000₫.Giá hiện tại là: 14.290.000₫.
 • KT: 1510 x 780 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-30%
Giá gốc là: 16.338.000₫.Giá hiện tại là: 11.400.000₫.
 • KT: 1550 x 850 x 540
 • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
 • Tính năng: Ngâm
-27%
Giá gốc là: 13.910.000₫.Giá hiện tại là: 10.090.000₫.
 • KT: 1500 x 800 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 56.020.000₫.Giá hiện tại là: 40.290.000₫.
 • KT: 1800 x 1200 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-42%
Giá gốc là: 11.100.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 26.800.000₫.Giá hiện tại là: 18.200.000₫.
 • KT: 1800 x 950 x 650
 • Chất liệu: Nhựa Acrylic
 • Tính năng: Ngâm.
-46%
Giá gốc là: 10.100.000₫.Giá hiện tại là: 5.450.000₫.
 • KT: 1520 x 730 x 560
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 8.193.000₫.Giá hiện tại là: 5.890.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 540
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Tính Năng: Ngâm
-24%
Giá gốc là: 10.205.000₫.Giá hiện tại là: 7.790.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1980
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Tắm đứng
-34%
Giá gốc là: 17.555.000₫.Giá hiện tại là: 11.600.000₫.
 • KT: 1000 x 1000 x 2150
 • Chất liệu: Composite
 • Tính Năng: Tắm đứng
-28%
Giá gốc là: 43.000.000₫.Giá hiện tại là: 30.970.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 420
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-25%
Giá gốc là: 35.365.000₫.Giá hiện tại là: 26.570.000₫.
 • KT: 1800 x 950 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-30%
Giá gốc là: 21.627.000₫.Giá hiện tại là: 15.160.000₫.
 • KT: 1220 x 1220 x 530
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 37.750.000₫.Giá hiện tại là: 26.850.000₫.
 • KT: 1670 x 1670 x 780
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-23%
Giá gốc là: 21.120.000₫.Giá hiện tại là: 16.200.000₫.
 • KT: 1510 x 1510 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-21%
Giá gốc là: 20.097.000₫.Giá hiện tại là: 15.850.000₫.
 • KT: 1410 x 1410 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-17%
Giá gốc là: 17.027.000₫.Giá hiện tại là: 14.050.000₫.
 • KT: 1340 x 1340 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 24.070.000₫.Giá hiện tại là: 17.280.000₫.
 • KT: 1340 x 1340 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-21%
Giá gốc là: 18.920.000₫.Giá hiện tại là: 15.010.000₫.
 • KT: 1400 x 1400 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-12%
Giá gốc là: 49.100.000₫.Giá hiện tại là: 43.260.000₫.
 • KT: 1710 x 870 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-36%
Giá gốc là: 17.755.000₫.Giá hiện tại là: 11.400.000₫.
 • KT: 1500 x 770 x 450
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 32.880.000₫.Giá hiện tại là: 23.340.000₫.
 • KT: 2000 x 1050 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 47.000.000₫.Giá hiện tại là: 33.630.000₫.
 • KT: 1720 x 900 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 43.280.000₫.Giá hiện tại là: 30.720.000₫.
 • KT: 1720 x 900 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-50%
Giá gốc là: 59.000.000₫.Giá hiện tại là: 29.790.000₫.
 • KT: 1720 x 900 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 37.700.000₫.Giá hiện tại là: 26.800.000₫.
 • KT: 1720 x 900 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 28.100.000₫.Giá hiện tại là: 20.150.000₫.
 • KT: 1710 x 860 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 21.602.000₫.Giá hiện tại là: 14.850.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 17.955.000₫.Giá hiện tại là: 12.240.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 21.473.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • KT: 1410 x 760 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 17.815.000₫.Giá hiện tại là: 12.190.000₫.
 • KT: 1410 x 760 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 20.700.000₫.Giá hiện tại là: 14.350.000₫.
 • KT: 1410 x 760 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-23%
Giá gốc là: 15.352.000₫.Giá hiện tại là: 11.820.000₫.
 • KT: 1400 x 750 x 480
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-28%
Giá gốc là: 20.700.000₫.Giá hiện tại là: 14.880.000₫.
 • KT: 1710 x 810 x 540
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-23%
Giá gốc là: 16.200.000₫.Giá hiện tại là: 12.500.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 420
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-24%
Giá gốc là: 19.407.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 540
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 17.760.000₫.Giá hiện tại là: 12.140.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 540
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 19.975.000₫.Giá hiện tại là: 14.880.000₫.
 • KT: 1710 x 810 x 540
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-32%
Giá gốc là: 18.327.000₫.Giá hiện tại là: 12.530.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 440
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-30%
Giá gốc là: 23.890.000₫.Giá hiện tại là: 16.700.000₫.
 • KT: 1600 x 760 x 760
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-33%
Giá gốc là: 26.000.000₫.Giá hiện tại là: 17.300.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 780
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 18.500.000₫.Giá hiện tại là: 13.200.000₫.
 • KT: 1550 x 850 x 540
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-30%
Giá gốc là: 10.285.000₫.Giá hiện tại là: 7.180.000₫.
 • KT: 1220 x 1220 x 420
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-26%
Giá gốc là: 9.217.000₫.Giá hiện tại là: 6.780.000₫.
 • KT: 1510 x 1510 x 620
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm

I. Nguồn gốc bồn tắm thương hiệu Caesar

Hiện nay, thiết bị vệ sinh Caesar đã có mặt tại thị trường gia đình Việt Nam và phân phối tới mọi nhà bán lẻ từ Bắc tới Nam. Dù được nhiều người lựa chọn sản phẩm này nhưng nhiều người tiêu dùng lại không biết nó được sản xuất ở nước nào?

Thiết bị vệ sinh Caesar thương hiệu Đài Loan hoạt động từ năm 1985. Công ty diện tích khoảng 100.000 mét vuông, diện tích nhà xưởng 33.650 mét vuông hơn 1.000 nhân viên. Bộ phận nghiên cứu của Caesar được thành lập vào năm 1998 chủ yếu quan tâm đến việc phát triển sản phẩm. Sản phẩm của Caesar hiện được tiêu thụ khắp Đài Loan xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản một số nước Đông Nam Á.Sản phẩm bồn tắm Caesar được vinh danh lĩnh vực chất lượng tốt được sản xuất bằng công nghệ FFC. Công nghệ FFC bắt đầu ở các nước châu Âu mặt ở châu Á từ năm 2012. Công nghệ gốm chịu nhiệt FFC tương lai cho các nhà sản xuất thiết bị khác. Đây những phụ kiện hàng đầu của FFC về công nghệ gốm chịu nhiệt, giúp khách hàng được những phòng tắm bền bỉ, phong cách với mức giá hợp lý.

II. Thiết kế hiện đại

Xem Thêm