Hiển thị tất cả 70 kết quả

-43%
Giá gốc là: 6.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.990.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 7.890.000₫.Giá hiện tại là: 3.900.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 6.550.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-43%
Giá gốc là: 6.050.000₫.Giá hiện tại là: 3.450.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-44%
Giá gốc là: 5.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.350.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 5.750.000₫.Giá hiện tại là: 3.150.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 7.250.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 7.150.000₫.Giá hiện tại là: 3.900.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-46%
Giá gốc là: 6.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.750.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.300.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 16.500.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
 • Công suất: 1100m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 15.550.000₫.Giá hiện tại là: 9.350.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-56%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 10.350.000₫.Giá hiện tại là: 5.200.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 16.550.000₫.Giá hiện tại là: 9.990.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 17.550.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.200.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-55%
Giá gốc là: 12.600.000₫.Giá hiện tại là: 5.650.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-47%
Giá gốc là: 9.300.000₫.Giá hiện tại là: 4.950.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-46%
Giá gốc là: 7.800.000₫.Giá hiện tại là: 4.250.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 7.300.000₫.Giá hiện tại là: 4.250.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 7.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 4.250.000₫.Giá hiện tại là: 2.550.000₫.
 • Công suất: 550m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-28%
Giá gốc là: 5.250.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
 • Công suất: 500m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-37%
Giá gốc là: 6.250.000₫.Giá hiện tại là: 3.950.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-36%
Giá gốc là: 6.150.000₫.Giá hiện tại là: 3.950.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-35%
Giá gốc là: 5.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.850.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-37%
Giá gốc là: 6.250.000₫.Giá hiện tại là: 3.950.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-49%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.850.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 5.450.000₫.Giá hiện tại là: 3.150.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • Công suất: 1100m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-49%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.350.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 750mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-44%
Giá gốc là: 5.650.000₫.Giá hiện tại là: 3.150.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-41%
Giá gốc là: 5.650.000₫.Giá hiện tại là: 3.350.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 5.250.000₫.Giá hiện tại là: 3.150.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-44%
Giá gốc là: 5.250.000₫.Giá hiện tại là: 2.950.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 7.250.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-41%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 2.350.000₫.
 • Công suất: 440m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 10.250.000₫.Giá hiện tại là: 5.100.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 16.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.600.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-36%
Giá gốc là: 16.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-36%
Giá gốc là: 16.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-38%
Giá gốc là: 17.000.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-56%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.550.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-47%
Giá gốc là: 9.200.000₫.Giá hiện tại là: 4.850.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-37%
Giá gốc là: 5.900.000₫.Giá hiện tại là: 3.690.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 7.600.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 7.200.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 7.800.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-39%
Giá gốc là: 3.850.000₫.Giá hiện tại là: 2.350.000₫.
 • Công suất: 550m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-35%
Giá gốc là: 4.850.000₫.Giá hiện tại là: 3.150.000₫.
 • Công suất: 500m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-41%
Giá gốc là: 4.250.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 500m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-44%
Giá gốc là: 7.250.000₫.Giá hiện tại là: 4.050.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-37%
Giá gốc là: 6.150.000₫.Giá hiện tại là: 3.850.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 6.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.850.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-36%
Giá gốc là: 5.850.000₫.Giá hiện tại là: 3.750.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-32%
Giá gốc là: 3.550.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
 • Công suất: 440m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-31%
Giá gốc là: 3.350.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
 • Công suất: 440m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-37%
Giá gốc là: 6.150.000₫.Giá hiện tại là: 3.850.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-41%
Giá gốc là: 4.050.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
 • Công suất: 400m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-41%
Giá gốc là: 4.150.000₫.Giá hiện tại là: 2.450.000₫.
 • Công suất: 400m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-41%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 2.350.000₫.
 • Công suất: 400m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-43%
Giá gốc là: 5.350.000₫.Giá hiện tại là: 3.050.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Công suất: 1000m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 4.100.000₫.Giá hiện tại là: 2.450.000₫.
 • Công suất: 500m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-33%
Giá gốc là: 3.450.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
 • Công suất: 440m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-31%
Giá gốc là: 3.250.000₫.Giá hiện tại là: 2.250.000₫.
 • Công suất: 440m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C

1. Xuất xứ của máy hút mùi Arber

Arber là thương hiệu chuyên cung cấp các thiết bị nhà bếp đến từ Italia. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại ở nhà máy Malaysia, với linh kiện được nhập khẩu từ Đức

2. Những điểm đặc biệt của máy hút mùi Arber

Xem Thêm