Hiển thị 1–80 của 876 kết quả

-16%
Giá gốc là: 18.500.000₫.Giá hiện tại là: 15.500.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Massage
-43%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-48%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 560
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 17.750.000₫.Giá hiện tại là: 12.589.000₫.
 • KT: 1520 x 760 x 600
 • Chất liệu: Galaxy ngọc trai
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 21.300.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • KT: 1600 x 850 x 580
 • Chất liệu: Galaxy ngọc trai.
 • Tính năng: Massage
-47%
Giá gốc là: 10.780.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • KT: 1250 x 1250 x 580
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-43%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • KT: 1670 x 750 x 580
 • Chất liệu: Ngọc trai (Galaxy)
 • Tính năng: Ngâm
-46%
Giá gốc là: 11.150.000₫.Giá hiện tại là: 6.070.000₫.
 • KT: 1610 x 790 x 600
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-49%
Giá gốc là: 10.100.000₫.Giá hiện tại là: 5.180.000₫.
 • KT: 1200 x 700 x 600
 • Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
 • Tính năng: Ngâm
-49%
Giá gốc là: 9.950.000₫.Giá hiện tại là: 5.057.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 530
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-47%
Giá gốc là: 10.600.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
 • KT: 1100 x 1100 x 560
 • Chất liệu: Galaxy Ngọc trai
 • Tính năng: Ngâm
-10%
Giá gốc là: 5.020.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • KT: 1600 x 750 x 500
 • Chất liệu: Ngọc Trai
 • Tính năng: Ngâm
-37%
Giá gốc là: 7.300.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
 • KT: 1100 x 1100 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 8.070.000₫.Giá hiện tại là: 5.450.000₫.
 • KT: 1100 x 1100 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 17.780.000₫.Giá hiện tại là: 12.800.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Massage
-18%
Giá gốc là: 17.780.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Massage
-21%
Giá gốc là: 17.780.000₫.Giá hiện tại là: 14.030.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Massage
-25%
Giá gốc là: 7.290.000₫.Giá hiện tại là: 5.450.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-19%
Giá gốc là: 17.580.000₫.Giá hiện tại là: 14.200.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Ngâm
-40%
Giá gốc là: 10.150.000₫.Giá hiện tại là: 6.050.000₫.
 • KT: 1800 x 850 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 52.600.000₫.Giá hiện tại là: 42.080.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 800
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-21%
Giá gốc là: 30.400.000₫.Giá hiện tại là: 24.016.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 22.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.400.000₫.
 • KT: 1700 x 870 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-31%
Giá gốc là: 38.100.000₫.Giá hiện tại là: 26.300.000₫.
 • KT: 1710 x 870 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-21%
Giá gốc là: 11.167.000₫.Giá hiện tại là: 8.800.000₫.
 • KT:  1350x1350x550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-49%
Giá gốc là: 6.800.000₫.Giá hiện tại là: 3.480.000₫.
 • KT: 1610 x 760 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-50%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.250.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 570
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-50%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.250.000₫.
 • KT: 1510 x 760 x 570
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-37%
Giá gốc là: 17.100.000₫.Giá hiện tại là: 10.750.000₫.
 • KT: 1700 x 870 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-30%
Giá gốc là: 25.100.000₫.Giá hiện tại là: 17.580.000₫.
 • KT: 1710 x 860 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-40%
Giá gốc là: 59.475.000₫.Giá hiện tại là: 35.450.000₫.
 • KT: 1550 x 800 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-22%
Giá gốc là: 13.225.000₫.Giá hiện tại là: 10.350.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 2040
 • KT 2: 900 x 1200 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngăn nước, giữ ấm
-29%
Giá gốc là: 12.530.000₫.Giá hiện tại là: 8.935.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 1950
 • KT 2: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-31%
Giá gốc là: 10.255.000₫.Giá hiện tại là: 7.025.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 1950
 • KT 2: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-27%
Giá gốc là: 8.930.000₫.Giá hiện tại là: 6.515.000₫.
 • KT: 920 x 920 x 1960
 • Chất liệu: Acrylic, Kính cường lực
 • Tính năng: Cách âm, giữ ấm
-28%
Giá gốc là: 20.420.000₫.Giá hiện tại là: 14.710.000₫.
 • KT: 1220 x 1220 x 580
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-50%
Giá gốc là: 6.400.000₫.Giá hiện tại là: 3.190.000₫.
 • KT: 1400 x 750 x 480
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-42%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.100.000₫.
 • KT: 1710 x 860 × 580
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-28%
Giá gốc là: 5.170.000₫.Giá hiện tại là: 3.700.000₫.
 • KT: 1710 x 760 x 550
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-26%
Giá gốc là: 15.235.000₫.Giá hiện tại là: 11.310.000₫.
 • KT: 1000 x 1000 x 2150
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Tắm đứng
-39%
Giá gốc là: 11.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1210 x 1210 x 580
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 22.750.000₫.Giá hiện tại là: 15.360.000₫.
 • KT: 1710 x 760 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 19.825.000₫.Giá hiện tại là: 14.630.000₫.
 • KT: 1610 x 760 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 21.400.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • KT: 1520 x 730 x 560
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-33%
Giá gốc là: 8.890.000₫.Giá hiện tại là: 5.990.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 5.412.000₫.Giá hiện tại là: 4.350.000₫.
 • KT: 950 x 950 x 450
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Ngâm
-30%
Giá gốc là: 7.545.000₫.Giá hiện tại là: 5.250.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-24%
Giá gốc là: 7.400.000₫.Giá hiện tại là: 5.620.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 600
 • Chất liệu: Nhựa Composite
 • Tính năng: Ngâm
-6%
Giá gốc là: 16.800.000₫.Giá hiện tại là: 15.800.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-16%
Giá gốc là: 19.960.000₫.Giá hiện tại là: 16.864.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Tắm đứng
-25%
Giá gốc là: 51.980.000₫.Giá hiện tại là: 38.850.000₫.
 • KT: 1200 x 1200 x 590
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-34%
Giá gốc là: 70.225.000₫.Giá hiện tại là: 46.181.950₫.
 • KT: 1800 x 950 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-33%
Giá gốc là: 27.500.000₫.Giá hiện tại là: 18.550.150₫.
 • KT 1: 1500 x 780 x 650
 • KT 2: 1700 x 780 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-40%
Giá gốc là: 35.670.000₫.Giá hiện tại là: 21.510.700₫.
 • KT: 1700 x 830 x 555
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-6%
Giá gốc là: 12.076.000₫.Giá hiện tại là: 11.300.000₫.
 • KT: 1700x1200x440mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-17%
Giá gốc là: 8.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.990.000₫.
 • KT: 1700x750x410mm.
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-7%
Giá gốc là: 6.903.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • KT: 1500x700x400mm.
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-23%
Giá gốc là: 8.470.000₫.Giá hiện tại là: 6.490.000₫.
 • KT: 1200x700x390mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-11%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.600.000₫.
 • KT: 1700x750x430mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-24%
Giá gốc là: 19.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 750
 • KT: 1500 x 680 x 760
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-52%
Giá gốc là: 28.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 720
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-36%
Giá gốc là: 22.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-44%
Giá gốc là: 25.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • KT 1: 1600 x 750 x 580
 • KT 2: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-22%
Giá gốc là: 18.000.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT 1: 1400 x 700 x 590
 • KT 2: 1600 x 700 x 590
 • KT 3: 1700 x 800 x 590
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 29.900.000₫.Giá hiện tại là: 19.500.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-48%
Giá gốc là: 32.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.500.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 820
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-57%
Giá gốc là: 38.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.500.000₫.
 • KT: 1800 x 870 x 650
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 92.000.000₫.Giá hiện tại là: 73.400.000₫.
 • KT: 1380 x 1380 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-40%
Giá gốc là: 24.900.000₫.Giá hiện tại là: 15.000.000₫.
 • KT: 1200 x 720 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 25.900.000₫.Giá hiện tại là: 16.800.000₫.
 • KT:1200 x 750 x 790
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-35%
Giá gốc là: 25.900.000₫.Giá hiện tại là: 16.800.000₫.
 • KT:1370 x 720 x 720
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-48%
Giá gốc là: 26.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • KT 1: 1500 x 800 x 575
 • KT 2: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 28.000.000₫.Giá hiện tại là: 22.500.000₫.
 • KT: 1200 x 1200 x 550
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 31.000.000₫.Giá hiện tại là: 28.000.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 790
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-26%
Giá gốc là: 38.000.000₫.Giá hiện tại là: 28.000.000₫.
 • KT 1: 1700 x 750 x 600
 • KT 2: 1600 x 750 x 600
 • KT 3: 1500 x 750 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 51.900.000₫.Giá hiện tại là: 35.900.000₫.
 • KT: 1680 x 790 x 580
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-17%
Giá gốc là: 25.990.000₫.Giá hiện tại là: 21.500.000₫.
 • KT 1: 1500 x 800 x 600
 • KT 2: 1600 x 800 x 600
 • KT 3: 1700 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Massage
-6%
Giá gốc là: 6.200.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • KT: 1700 x 750 x 400
 • Chất liệu: Nhựa Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-20%
Giá gốc là: 9.350.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • KT 1: 1500 x 700 x 550
 • KT 2: 1200 x 700 x 550
 • Chất liệu: Acrylic Lucited
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 125.000.000₫.Giá hiện tại là: 84.800.000₫.
 • KT: 1700 x 830 x 600mm
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage

Trên thị trường hiện nay các thiết bị vệ sinh hiện nay có rất nhiều mẫu mã về bồn tắm được đa dạng phong phú nhiều chủng loại và chất liệu của các thương hiệu như TOTO, INAX, VIGLACERA, CAESAR…..

Vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu kỹ về những chất liệu làm ra bồn tắm là như thế nào nhé!

1. Bồn tắm là gì?

Bồn tắm là dụng cụ, đồ vật có những kiểu dáng, hình dáng giống như thùng chứa lớn để giữ được nước bên trong và được thiết kế để phục vụ cho việc chứa đựng được một người nào trong đó sẽ giúp họ thực hiện trong việc tắm rửa, thư giãn và được được đặt ở trong phòng tắm. Hầu hết các loại bồn tắm hiện đại thường được làm bằng các loại vật liệu như acrylic hoặc gốm, sứ, đá nhân tạo hoặc đá tự nhiên và ngày càng đã thay thế cho các nguyên vật liệu được sử dụng trước đây như thép, gang, gỗ. Bồn tắm thường được lắp đặt trong phòng tắm, có thể được lắp ráp bố trí độc lập hoặc lắp ráp kết hợp với một vòi hoa sen. 

2. Các loại bồn tắm

Hiện nay ở trên thị trường có 3 loại bồn tắm phổ biến nhất, đó chính là bồn tắm thường, bồn tắm sục và cả bồn tắm đứng. Mỗi loại bồn tắm lại có một công dụng, chức năng, tác dụng và cả giá thành khác nhau.

 Đối với loại mẫu mã bồn tắm nằm

 • Chỉ có chức năng chính là tắm và ngâm mình bên trong thông thường, giúp làm sạch sẽ cơ thể và giải tỏa thư giãn. Bồn tắm nằm thường có giá thành khá rẻ dao động từ 5 đến 10 triệu đồng tùy từng mẫu mã, chất liệu, và hãng.

Đối với loại mẫu mã bồn tắm massage

 • Ngoài chức năng tắm, ngâm thì bồn tắm Massage còn có chức năng khác chính là massage, sục khí giúp tăng sức lực cho cơ thể, thư giãn tuần hoàn về cơ bắp, tuần hoàn máu giúp máu lưu thông dễ dàng. Giá của bồn tắm sục cũng cao hơn so với bồn tắm thông thường và dao động từ 14 đến 30 triệu đồng tùy từng mẫu.

Đối với loại mẫu mã bồn tắm đứng

 • Bao gồm loại đế chân thấp để tắm, đế chân cao còn có thể tắm và ngâm. Ưu điểm của bồn tắm đứng chính là để nước không bị bắn tung toé khắp phòng mà chỉ ướt ở trong một khu vực bồn tắm và có thể lắp thêm bộ máy xông hơi. Giá của bồn tắm đứng dao động từ 6 đến 12 triệu đồng

Bồn tắm loại mẫu mã xây

 • Bồn tắm xây hay còn được gọi với cái tên khác là bồn tắm âm tường được thiết kế để thả vào khung được xây sẵn hoặc các bức tường ở xung quanh.
 • Chỉ có một mặt trên sẽ được hoàn thiện vì bốn mặt còn lại sẽ được đặt âm tường.
 • Thường sẽ có vòi gắn tường và dễ dàng cấu hình để có thể kết hợp được với vòi hoa sen.

Bồn tắm loại mẫu mã góc

 • Loại bồn tắm này thường được lắp đặt một góc ở phòng tắm để có thể tiết kiệm tối đa được diện tích.
 • Thường có thiết kế là hình tam giác với 2 mặt chưa hoàn thiện vừa khít được gắn với tường, chỉ có một mặt trước là được hoàn thiện.
Xem Thêm