Hiển thị tất cả 70 kết quả

-44%
Giá gốc là: 14.800.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 760 x 460 x 90
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-52%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.400.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-57%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 600 x 400 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-44%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 600 x 400 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-46%
Giá gốc là: 9.750.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 600 x 400 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-52%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 24.000.000₫.Giá hiện tại là: 11.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-59%
Giá gốc là: 15.990.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-73%
Giá gốc là: 13.550.000₫.Giá hiện tại là: 3.700.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.600.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-62%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-64%
Giá gốc là: 13.200.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-62%
Giá gốc là: 13.250.000₫.Giá hiện tại là: 5.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-58%
Giá gốc là: 13.950.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-59%
Giá gốc là: 13.800.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-55%
Giá gốc là: 12.750.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-70%
Giá gốc là: 16.900.000₫.Giá hiện tại là: 5.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ:P.R.C
-44%
Giá gốc là: 14.800.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 755 x 450 x 90
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-64%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.700.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-64%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-49%
Giá gốc là: 13.250.000₫.Giá hiện tại là: 6.700.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-44%
Giá gốc là: 15.950.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 585 x 525 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-52%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-56%
Giá gốc là: 10.800.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-48%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-67%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-47%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-49%
Giá gốc là: 9.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.100.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.100.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-55%
Giá gốc là: 13.750.000₫.Giá hiện tại là: 6.200.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 10.600.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-29%
Giá gốc là: 14.550.000₫.Giá hiện tại là: 10.300.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-64%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-61%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-61%
Giá gốc là: 9.750.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 15.600.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 585 x 525 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-40%
Giá gốc là: 17.250.000₫.Giá hiện tại là: 10.300.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 580 x 510 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-58%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 18.990.000₫.Giá hiện tại là: 9.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-69%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-57%
Giá gốc là: 15.900.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 16.800.000₫.Giá hiện tại là: 9.300.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 760 x 460 x 90
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-59%
Giá gốc là: 15.550.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 13.950.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-54%
Giá gốc là: 13.750.000₫.Giá hiện tại là: 6.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 515 x 305 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-36%
Giá gốc là: 7.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Mặt kính: Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-47%
Giá gốc là: 15.600.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 585 x 525 x 90
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-61%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-49%
Giá gốc là: 14.200.000₫.Giá hiện tại là: 7.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 600 x 400 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-72%
Giá gốc là: 10.800.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 13.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-68%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 8.000.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-49%
Giá gốc là: 12.250.000₫.Giá hiện tại là: 6.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-47%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-47%
Giá gốc là: 11.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 13.200.000₫.Giá hiện tại là: 6.600.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-48%
Giá gốc là: 11.800.000₫.Giá hiện tại là: 6.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
-45%
Giá gốc là: 11.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.300.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-28%
Giá gốc là: 14.800.000₫.Giá hiện tại là: 10.600.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-45%
Giá gốc là: 10.600.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 715 x 425 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-61%
Giá gốc là: 11.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-48%
Giá gốc là: 11.750.000₫.Giá hiện tại là: 6.100.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 720 x 430 x 100
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-43%
Giá gốc là: 18.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.600.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 760 x 460 x 90
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C

1. Bếp từ Arber là gì?

Bếp từ Arber là một loại sản phẩm được sản xuất bằng toàn bộ linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu. Sau đó loại bếp từ này được lắp ráp tại Malaysia và nhập khẩu về Việt Nam để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng
Phần lớn các dòng bếp từ thương hiệu Arber đều được trang bị với mặt kính Schott Ceran có sự vát cạnh xung quanh. Loại kính Schott Ceran này có khả năng chống trầy xước và chịu nhiệt khá hiệu quả. Bề mặt loại kính này cũng rất sang trọng, hiện đại, phù hợp với xu thế và thẩm mỹ của người tiêu dùng.


2. Đặc điểm của bếp từ Arber

Xem Thêm