Hiển thị tất cả 21 kết quả

-31%
Giá gốc là: 27.720.000₫.Giá hiện tại là: 19.200.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 1160 x 520 x 200 mm
-33%
Giá gốc là: 5.090.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 790 x 500 x 200 mm
-35%
Giá gốc là: 3.690.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 770 x 480 x 170 mm
-32%
Giá gốc là: 5.890.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 1160 x 500 x 200 mm
-33%
Giá gốc là: 5.049.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 828 x 485 x 170 mm
-33%
Giá gốc là: 4.499.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 830 x 485x 170 mm
-32%
Giá gốc là: 11.539.000₫.Giá hiện tại là: 7.900.000₫.
 • Chất liệu: Đá
 • Xuất xứ: Đức
 • KT: 1160 x 510 mm
-32%
Giá gốc là: 9.640.000₫.Giá hiện tại là: 6.550.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 780 x 480 x 190 mm
-31%
Giá gốc là: 11.649.000₫.Giá hiện tại là: 8.000.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 1160 x 500 x 190mm
-31%
Giá gốc là: 24.189.000₫.Giá hiện tại là: 16.750.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • KT: 950 x 490 x 160 mm
-32%
Giá gốc là: 10.549.000₫.Giá hiện tại là: 7.200.000₫.
 • Chất liệu: Đá
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: 790 x 500 x 200 mm
-32%
Giá gốc là: 10.549.000₫.Giá hiện tại là: 7.200.000₫.
 • Chất liệu: Đá
 • Xuất xứ: Italia
 • KT: 790 x 500 x 200 mm
-32%
Giá gốc là: 9.669.000₫.Giá hiện tại là: 6.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 860 x 500 x 200 mm
-32%
Giá gốc là: 10.770.000₫.Giá hiện tại là: 7.350.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 1380 x 480 x 199 mm
-32%
Giá gốc là: 10.890.000₫.Giá hiện tại là: 7.400.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 1000 x 500 x 200 mm
-32%
Giá gốc là: 11.099.000₫.Giá hiện tại là: 7.600.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT:  1160 x 500 x 199 mm
-32%
Giá gốc là: 14.949.000₫.Giá hiện tại là: 10.200.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 860 x 440 x 200 mm
-32%
Giá gốc là: 14.399.000₫.Giá hiện tại là: 9.800.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 740 x 440 x 200 mm
-32%
Giá gốc là: 12.045.000₫.Giá hiện tại là: 8.200.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT:  845 x 470 x 250 mm
-32%
Giá gốc là: 11.671.000₫.Giá hiện tại là: 7.950.000₫.
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT: 785 x 470 x 250 mm
-32%
Giá gốc là: 8.940.000₫.Giá hiện tại là: 6.050.000₫.
 • Chất liệu: Inox SUS304
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • KT:  830 x 830 x 187 mm