Hiển thị tất cả 48 kết quả

-34%
Giá gốc là: 8.590.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • Công suất: 1100 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-44%
Giá gốc là: 4.980.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 950 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-28%
Giá gốc là: 4.750.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
 • Công suất: 950 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-35%
Giá gốc là: 6.580.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-32%
Giá gốc là: 4.680.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-29%
Giá gốc là: 6.080.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-39%
Giá gốc là: 4.580.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-39%
Giá gốc là: 10.580.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-35%
Giá gốc là: 5.580.000₫.Giá hiện tại là: 3.600.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k

 

-35%
Giá gốc là: 6.480.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-28%
Giá gốc là: 5.680.000₫.Giá hiện tại là: 4.100.000₫.
 • Công suất: 950 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-27%
Giá gốc là: 6.890.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-29%
Giá gốc là: 6.800.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-31%
Giá gốc là: 6.390.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-28%
Giá gốc là: 6.780.000₫.Giá hiện tại là: 4.900.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-29%
Giá gốc là: 6.190.000₫.Giá hiện tại là: 4.400.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-31%
Giá gốc là: 5.780.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-34%
Giá gốc là: 4.980.000₫.Giá hiện tại là: 3.300.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-27%
Giá gốc là: 14.290.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Công suất: 1200 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-27%
Giá gốc là: 11.870.000₫.Giá hiện tại là: 8.700.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-26%
Giá gốc là: 11.190.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-26%
Giá gốc là: 11.290.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-34%
Giá gốc là: 8.790.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Công suất: 1100 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-28%
Giá gốc là: 7.790.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-27%
Giá gốc là: 9.590.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-27%
Giá gốc là: 9.990.000₫.Giá hiện tại là: 7.300.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 00mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-36%
Giá gốc là: 10.890.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 900mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-29%
Giá gốc là: 5.480.000₫.Giá hiện tại là: 3.900.000₫.
 • Công suất: 950 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-33%
Giá gốc là: 6.990.000₫.Giá hiện tại là: 4.700.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-38%
Giá gốc là: 5.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.700.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-23%
Giá gốc là: 11.680.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-27%
Giá gốc là: 10.690.000₫.Giá hiện tại là: 7.800.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-34%
Giá gốc là: 10.990.000₫.Giá hiện tại là: 7.300.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-30%
Giá gốc là: 3.880.000₫.Giá hiện tại là: 2.700.000₫.
 • Công suất: 700 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-32%
Giá gốc là: 3.680.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 700 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-45%
Giá gốc là: 4.510.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 650 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-39%
Giá gốc là: 3.790.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
 • Công suất: 650 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-40%
Giá gốc là: 3.690.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
 • Công suất: 650 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-37%
Giá gốc là: 4.590.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-5%
Giá gốc là: 5.790.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-34%
Giá gốc là: 9.890.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Công suất: 980m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
-27%
Giá gốc là: 9.290.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-28%
Giá gốc là: 9.690.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
 • Công suất: 980 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-31%
Giá gốc là: 3.780.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
 • Công suất: 700 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-30%
Giá gốc là: 3.580.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 700 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-39%
Giá gốc là: 3.590.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
 • Công suất: 650 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-32%
Giá gốc là: 4.390.000₫.Giá hiện tại là: 2.990.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-37%
Giá gốc là: 4.290.000₫.Giá hiện tại là: 2.700.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu máy hút mùi khác nhau với mức giá dao động từ 2 triệu đồng đến trên 40 triệu đồng cũng như nhiều thương hiệu khác nhau. Dòng máy hút mùi Eurosun được nhiều người sử dụng. Vậy chất lượng máy hút mùi Eurosun có tốt hay không? Trong bài viết đánh giá máy hút mùi Eurosun hôm nay, chúng tôi giới thiệu thương hiệu sản phẩm này và đưa ra các tiêu chí cụ thể để chứng minh chất lượng thiết bị của hãng.

I. Đánh giá máy hút mùi Eurosun

Để đánh giá một chiếc hút mùi có tốt hay không? không chỉ nhìn về giá bán của sản phẩm mà phải cần cái nhìn khách quan về các khía cạnh như ưu điểm, nhược điểm, quá trình sản xuất, nhập khẩu từ đâu, chất liệu như thế nào thì mới có thể quyết định được liệu sản phẩm đó có chất lượng hay không

Và để trả lời cho câu hỏi trên Giadungmienbac.com xin mời quý khách cùng xem qua nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, đánh giá thương hiệu Eurosun này ở phía dưới nhé!

1. Xuất xứ của Máy hút mùi Eurosun

Máy hút mùi eurosun của nước nào? Eurosun là thương hiệu thiết bị nhà bếp của Đức. Máy hút mùi bếp Eurosun hiện được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, hiện đại của Đức và được lắp ráp tại nhà máy ở Malaysia và PRC. Sử dụng công nghệ hàng đầu của Đức, Eurosun sản xuất ra những sản phẩm tốt, chất lượng cao được cộng đồng khách hàng đánh giá cao.

2. Kiểu dáng thiết kế máy hút mùi Eurosun

Với bề dày gần chục năm hoạt động trên thị trường thương hiệu Eurosun được xem là một trong những thương hiệu máy hút mùi có chỗ đứng tốt nhất trong lòng khách hàng, Từ đó cũng sản xuất ra nhiều mẫu mã, thiết kế khác nhau từ hút mùi âm tủ Eurosun, máy hút mùi kính cong, máy hút mùi kính vát… Mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn đa dạng khác nhau phù hợp với căn bếp của mình.

Để tham khảo giá bán các mẫu mã may hut mui Eurosun cập nhật mới nhất năm 2024 vui lòng truy cập tại đây

3. Những ưu điểm của máy hút mùi Eurosun

Xem Thêm