Hiển thị tất cả 46 kết quả

-6%
Giá gốc là: 12.076.000₫.Giá hiện tại là: 11.300.000₫.
 • KT: 1700x1200x440mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-17%
Giá gốc là: 8.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.990.000₫.
 • KT: 1700x750x410mm.
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-7%
Giá gốc là: 6.903.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • KT: 1500x700x400mm.
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-23%
Giá gốc là: 8.470.000₫.Giá hiện tại là: 6.490.000₫.
 • KT: 1200x700x390mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-11%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.600.000₫.
 • KT: 1700x750x430mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
 • KT: 1240 X 940 X 2080 mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-15%
Giá gốc là: 11.440₫.Giá hiện tại là: 9.723₫.
 • KT: 1040 x 1040 x 2060
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-21%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 5.900.000₫.
 • KT: 1700x800x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-13%
Giá gốc là: 6.903.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
 • KT: 1500x700x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-12%
Giá gốc là: 12.712.000₫.Giá hiện tại là: 11.200.000₫.
 • KT: 1700x1200x430mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-20%
Giá gốc là: 23.700.000₫.Giá hiện tại là: 18.900.000₫.
 • KT: 1500x800x750mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 7.956.000₫.
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-8%
Giá gốc là: 10.400.000₫.Giá hiện tại là: 9.600.000₫.
 • KT: 1500x1100x490mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-13%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 7.650.000₫.
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-7%
Giá gốc là: 19.314.000₫.Giá hiện tại là: 17.880.000₫.
 • KT: 1700x1700x490mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-8%
Giá gốc là: 21.400.000₫.Giá hiện tại là: 19.760.000₫.
 • KT: 1630x750x430mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-9%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 8.010.000₫.
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-10%
Giá gốc là: 8.199.000₫.Giá hiện tại là: 7.400.000₫.
 • KT: 1200x1200x440mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1700x800x450mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-4%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 8.450.000₫.
 • KT: 1300x1300x460mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 8.199.000₫.Giá hiện tại là: 7.400.000₫.
 • KT: 1200x1200x460mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1700x800x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1700x750x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-8%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 8.150.000₫.
 • KT: 1400x1400x540mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-8%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 8.150.000₫.
 • KT: 1380x1380x580mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-5%
Giá gốc là: 8.199.000₫.Giá hiện tại là: 7.800.000₫.
 • KT: 1690x1200mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1700x800x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1700x750x390mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-10%
Giá gốc là: 7.099.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • KT: 1700x700x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-14%
Giá gốc là: 9.477.000₫.Giá hiện tại là: 8.156.000₫.
 • KT: 1600x800x420mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-21%
Giá gốc là: 12.099.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
 • KT: 1600x750x390mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-8%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 8.100.000₫.
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-8%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 8.150.000₫.
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-5%
Giá gốc là: 8.199.000₫.Giá hiện tại là: 7.800.000₫.
 • KT: 1200x1200x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-11%
Giá gốc là: 5.662.000₫.Giá hiện tại là: 5.050.000₫.
 • KT: 900x900x340mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-15%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.312.950₫.
 • KT: 1700x800x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-10%
Giá gốc là: 7.427.000₫.Giá hiện tại là: 6.680.000₫.
 • KT: 1700x750x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-10%
Giá gốc là: 7.099.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • KT: 1700x700x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-11%
Giá gốc là: 7.099.000₫.Giá hiện tại là: 6.300.000₫.
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-19%
Giá gốc là: 7.099.000₫.Giá hiện tại là: 5.760.000₫.
 • KT: 1600x750x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
-10%
Giá gốc là: 19.314.000₫.Giá hiện tại là: 17.300.000₫.
 • KT: 1600x1600x490mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-14%
Giá gốc là: 17.350.000₫.Giá hiện tại là: 14.990.000₫.
 • KT: 1500x750x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-7%
Giá gốc là: 6.900.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
 • KT:1400x750x400mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-8%
Giá gốc là: 8.841.000₫.Giá hiện tại là: 8.100.000₫.
 • Màu sắc: trắng
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-5%
Giá gốc là: 10.400.000₫.Giá hiện tại là: 9.860.000₫.
 • KT: 1700x860x560mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Massage
-5%
Giá gốc là: 10.400.000₫.Giá hiện tại là: 9.860.000₫.
 • KT: 1600x800x450mm
 • Chất liệu: Composite, Galaxy
 • Tính năng: Massage

I. Tìm hiểu thương hiệu bồn tắm Euroca

1. Nguồn gốc

Thương hiệu Euroca được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Châu Âu. Được thành lập vào năm 2014, Euroca đã thống trị thị trường phòng tắm phòng tắm kính tại Việt Nam chỉ sau 10 năm. Luôn uy tín hàng đầu. Euroca luôn cung cấp các sản phẩm mục tiêu, chất lượng cao, hiện đại và nguyên bản. Sổ bảo hành, chăm sóc khách hàng chu đáo.


Trong những năm qua thương hiệu Euroca đã đóng một vai trò quan trọng trên thị trường. Với chiến lược kinh doanh, tiếp thị tốt và sản phẩm tốt.

người tiêu dùng ai cũng mong muốn được một sản phẩm đầy chất lượng và mang tính nghệ thuật. Tất cả điều hội tụ tại các sản phẩm bồn tắm Euroca.

2. Kiểu dáng thiết kế

Để tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian phòng tắm, dưới đây là hướng dẫn cách chọn mua bồn tắm Euroca của các nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu kể đến các lời khuyên dành cho khách hàng.

Nếu không gian phòng tắm của bạn nhỏ – vừa có thể căn nhắc lựa chọn bồn tắm góc euroca vì đây là loại bồn tắm đúng như tên gọi của nó, đặt ở góc phòng nên rất tối ưu không gian.

Bồn tắm đứng euroca phù hợp cho khách hàng dễ chịu với tắm đứng, cấu tạo xung quanh là mặt kính thủy tinh giúp nước bắn ra ngoài làm dơ, bẩn phòng tắm.

Bồn tắm dài, bồn tắm nằm euroca là sự lựa chọn lý tưởng cho phòng tắm có kích thước trung bình, tạo không gian nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, điểm cộng loại sản phẩm này là bồn tắm massage euroca có thể vừa tắm vừa massage dưới sóng nước cực kỳ êm ái và thoải mái.

Trong khi đó, bồn tắm lập thể, bồn tắm đôi là sự chọn lựa tối ưu cho phòng tắm có kích thước lớn, tạo điểm nhấn sang trọng và tiện nghi cho không gian phòng tắm của bạn.

Khi chọn cách lắp đặt bồn tắm, bạn có thể quan tâm đến hai phương pháp chính: bồn tắm xây và bồn tắm yếm. Bồn tắm xây đòi hỏi thi công vách bồn tắm để tạo ra không gian riêng biệt, trong khi bồn tắm yếm thường đi kèm với ít nhất hai yếm và cần lựa chọn vị trí đặt phù hợp.

Đối với bồn tắm lập thể, việc đặt sàn và thi công vị trí thoát, sen vòi cấp nước bồn tắm là điều quan trọng. Thông thường, vị trí đặt bồn tắm lập thể thường ở giữa phòng tắm, tạo điểm trung tâm cho không gian.

Khi chọn kích thước bồn tắm, bạn cần xem xét không chỉ chiều dài mà còn chiều rộng và chiều cao để đảm bảo phù hợp với không gian và hướng lớn của phòng tắm. Đồng thời, cũng cần lưu ý không gian trống xung quanh bồn tắm để tiện lợi cho việc sử dụng và vệ sinh.

Cuối cùng, khi chọn tính năng cho bồn tắm, bạn có thể lựa chọn giữa bồn tắm thường hoặc bồn tắm massage để tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời. Tuy nhiên, để bồn tắm massage hoạt động, bạn cần chuẩn bị đường điện phù hợp để kết nối và vận hành một cách an toàn.

3. Ưu điểm của bồn tắm Euroca

Về mặt thiết kế, bồn tắm Euroca đa dạng với cách lắp đặt, kiểu dáng và chất liệu để bạn có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích của mình. Đa dạng cách lắp đặt: bon tam euroca không chỉ có đầy đủ các kiểu bồn tắm góc, bồn tắm lắp âm hoặc bồn tắm độc lập, mà còn cung cấp các tùy chọn điều chỉnh như bồn tắm có thể lắp đặt tại các góc phòng tắm hoặc trung tâm phòng tắm, giúp bạn dễ dàng lựa chọn phù hợp với không gian và yêu cầu của căn phòng.

Đa dạng hình dáng: hình dáng sản phẩm ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn của người dùng bởi nó quyết định thẩm mỹ và cảm quan ban đầu của sản phẩm. Tại Euroca, bạn không chỉ có thể lựa chọn giữa các kiểu bồn tắm truyền thống như tròn, vuông, hay oval, mà còn có thể khám phá thêm các mẫu bồn tắm nghệ thuật với hình dáng độc đáo và sáng tạo, giúp tạo điểm nhấn đặc biệt cho phòng tắm của bạn.

Đa dạng chất liệu: Euroca không chỉ đa dạng về kiểu dáng mà còn đa dạng về chất liệu sử dụng trong sản xuất bồn tắm. Bạn có thể lựa chọn từ các chất liệu phổ biến như Composite và Acrylic, mang lại tính chắc chắn và dễ dàng vệ sinh, đến các chất liệu cao cấp như Galaxy, Ngọc trai, hoặc Bột đá, mang lại vẻ đẹp sang trọng và độ bền cao cho sản phẩm của mình.

4. Vật liệu sản xuất

Hiện nay trên thị trường thương hiệu bồn tắm Euroca đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mang tính đột phá và hiện đại cùng với các vật liệu khác nhau như:

Acrylic, Crytal, Galaxy, Pearl

II. Địa chỉ mua bồn tắm Euroca uy tín tại Hà Nội

Gọi ngay số hotline hoặc ghé trực tiếp showroom bồn tắm Euroca của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Trụ sở: 254 Ngô Gia Tự – Đức Giang- Long Biên – Hà Nội
Hotline: 0975.767.500
Mã số doanh nghiệp: 0110349763
Email: giadungmienbachn@gmail.com