Hiển thị 1–80 của 120 kết quả

-40%
Giá gốc là: 59.475.000₫.Giá hiện tại là: 35.450.000₫.
 • KT: 1550 x 800 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-22%
Giá gốc là: 13.225.000₫.Giá hiện tại là: 10.350.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 2040
 • KT 2: 900 x 1200 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngăn nước, giữ ấm
-29%
Giá gốc là: 12.530.000₫.Giá hiện tại là: 8.935.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 1950
 • KT 2: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-31%
Giá gốc là: 10.255.000₫.Giá hiện tại là: 7.025.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 1950
 • KT 2: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-27%
Giá gốc là: 8.930.000₫.Giá hiện tại là: 6.515.000₫.
 • KT: 920 x 920 x 1960
 • Chất liệu: Acrylic, Kính cường lực
 • Tính năng: Cách âm, giữ ấm
-18%
Giá gốc là: 9.100.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-46%
Giá gốc là: 15.340.000₫.Giá hiện tại là: 8.215.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-18%
Giá gốc là: 14.736.000₫.Giá hiện tại là: 12.125.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-33%
Giá gốc là: 16.910.000₫.Giá hiện tại là: 11.275.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 2040
 • KT 2: 900 x 900 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-29%
Giá gốc là: 11.900.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 2040
 • KT 2: 900 x 900 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-35%
Giá gốc là: 9.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.175.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 1950
 • KT 2: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-14%
Giá gốc là: 13.260.000₫.Giá hiện tại là: 11.410.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 2040
 • KT 2: 900 x 1200 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-20%
Giá gốc là: 11.570.000₫.Giá hiện tại là: 9.200.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 2040
 • KT 2: 900 x 1200 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-22%
Giá gốc là: 13.529.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 2040
 • KT 2: 900 x 1200 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-20%
Giá gốc là: 10.335.000₫.Giá hiện tại là: 8.250.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-21%
Giá gốc là: 12.155.000₫.Giá hiện tại là: 9.650.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 2040
 • KT 2: 900 x 1200 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-17%
Giá gốc là: 10.524.000₫.Giá hiện tại là: 8.700.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-20%
Giá gốc là: 12.075.000₫.Giá hiện tại là: 9.700.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-27%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 9.065.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-23%
Giá gốc là: 11.385.000₫.Giá hiện tại là: 8.710.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-27%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 9.065.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-28%
Giá gốc là: 10.900.000₫.Giá hiện tại là: 7.875.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-16%
Giá gốc là: 13.529.000₫.Giá hiện tại là: 11.300.000₫.
 • KT: 900 x 1200 x 2040
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-14%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 9.050.000₫.
 • KT: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-10%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 13.950.000₫.
 • KT: 900 x 1200 x 2000
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-21%
Giá gốc là: 9.800.000₫.Giá hiện tại là: 7.700.000₫.
 • KT: 800 x 1200 x 2000
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-13%
Giá gốc là: 10.905.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 2000
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-30%
Giá gốc là: 12.425.000₫.Giá hiện tại là: 8.710.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1970
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-42%
Giá gốc là: 16.500.000₫.Giá hiện tại là: 9.610.000₫.
 • KT 1: 1000 x 1000 x 2070
 • KT 2: 900 x 900 x 2070
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-26%
Giá gốc là: 11.255.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • KT: 800 x 1200 x 1960
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-19%
Giá gốc là: 9.150.000₫.Giá hiện tại là: 7.450.000₫.
 • KT: 1120 x 900 x 2150
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-15%
Giá gốc là: 9.815.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1960
 • KT 2: 900 x 1200 x 1960
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-17%
Giá gốc là: 33.525.000₫.Giá hiện tại là: 27.900.000₫.
 • KT: 1700 x 850 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-18%
Giá gốc là: 79.220.000₫.Giá hiện tại là: 65.300.000₫.
 • KT: 1850 x 1200 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-36%
Giá gốc là: 61.250.000₫.Giá hiện tại là: 38.900.000₫.
 • KT: 1400 x 1400 x 700
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 34.875.000₫.Giá hiện tại là: 24.824.000₫.
 • KT: 1500 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
 • KT: 1910x1590x770mm
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-18%
Giá gốc là: 60.160.000₫.Giá hiện tại là: 49.100.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 70.925.000₫.Giá hiện tại là: 48.939.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
 • KT: 1700 x 880 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-30%
Giá gốc là: 105.650.000₫.Giá hiện tại là: 73.813.000₫.
 • KT: 1800 x 900 x 610
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-44%
Giá gốc là: 61.065.000₫.Giá hiện tại là: 34.293.000₫.
 • KT: 1500 x 800 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 105.650.000₫.Giá hiện tại là: 74.953.000₫.
 • KT: 2000 x 1200 x 670
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-30%
Giá gốc là: 71.650.000₫.Giá hiện tại là: 50.287.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-27%
Giá gốc là: 119.220.000₫.Giá hiện tại là: 86.900.000₫.
 • KT: 2000 x 1200 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-29%
Giá gốc là: 70.510.000₫.Giá hiện tại là: 49.900.000₫.
 • KT: 1850 x 850 x 620
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-39%
Giá gốc là: 46.760.000₫.Giá hiện tại là: 28.610.000₫.
 • KT: 1300 x 1300 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt
-36%
Giá gốc là: 61.250.000₫.Giá hiện tại là: 38.905.000₫.
 • KT: 1400 x 1400 x 700
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage, Ngâm, LED, đầy đủ linh kiện
-18%
Giá gốc là: 33.086.000₫.Giá hiện tại là: 27.100.000₫.
 • KT: 1260 x 1260 x 580
 • Chất liệu: Nhựa Acrylic cao cấp
 • Tính Năng: Massage
-35%
Giá gốc là: 53.500.000₫.Giá hiện tại là: 34.580.000₫.
 • KT: 1800 x 1100 x 550
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Massage
-31%
Giá gốc là: 46.950.000₫.Giá hiện tại là: 32.559.000₫.
 • KT: 1500 x 750 x 580, 1600 x 800 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-23%
Giá gốc là: 108.750.000₫.Giá hiện tại là: 83.682.250₫.
 • KT: 1455 x 1455 x 1320
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-19%
Giá gốc là: 39.245.000₫.Giá hiện tại là: 31.980.000₫.
 • KT: 1900 x 840 x 680
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-27%
Giá gốc là: 38.310.000₫.Giá hiện tại là: 27.934.000₫.
 • KT: 1600 x 850 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-31%
Giá gốc là: 46.950.000₫.Giá hiện tại là: 32.559.000₫.
 • KT: 1800 x 800 x 610
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-25%
Giá gốc là: 61.870.000₫.Giá hiện tại là: 46.433.000₫.
 • KT: 1500 x 1420 x 610
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-32%
Giá gốc là: 79.920.000₫.Giá hiện tại là: 54.668.860₫.
 • KT 1: 1400 x 1400 x 630
 • KT 2: 1500 x 1500 x 630
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage, Ngâm
-18%
Giá gốc là: 68.150.000₫.Giá hiện tại là: 55.683.000₫.
 • KT: 1400 x 1400 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt, Bluetooth
-27%
Giá gốc là: 40.660.000₫.Giá hiện tại là: 29.860.000₫.
 • KT 1: 1600 x 800 x 680
 • KT 2: 1760 x 870 x 700 
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 32.200.000₫.Giá hiện tại là: 22.924.000₫.
 • KT: 1650 x 900 x 560
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 39.500.000₫.Giá hiện tại là: 28.126.000₫.
 • KT: 1750 x 800 x 820
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-29%
Giá gốc là: 46.420.000₫.Giá hiện tại là: 32.944.000₫.
 • KT: 1800 x 800 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-25%
Giá gốc là: 39.660.000₫.Giá hiện tại là: 29.860.000₫.
 • KT: 1600 x 800 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-31%
Giá gốc là: 46.950.000₫.Giá hiện tại là: 32.559.000₫.
 • KT: 1600 x 850 x 580, 1700 x 920 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-3%
Giá gốc là: 47.235.000₫.Giá hiện tại là: 46.048.000₫.
 • KT: 1500 x 1500 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-18%
Giá gốc là: 47.235.000₫.Giá hiện tại là: 38.533.000₫.
 • KT: 1380 x 1380 x 650
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt, khử Ozone, chống rò điện
-38%
Giá gốc là: 49.882.000₫.Giá hiện tại là: 30.863.000₫.
 • KT: 1500 x 1500 x 560
 • Chất liệu: Solid Surface
 • Tính năng: Massage, Ngâm, cảm biến
-18%
Giá gốc là: 66.975.000₫.Giá hiện tại là: 54.719.000₫.
 • KT: 1800 x 800 x 540
 • Chất liệu: Đá nhân tạo ( SOLID SURFACE )
 • Tính Năng: Ngâm
-24%
Giá gốc là: 59.000.000₫.Giá hiện tại là: 45.084.000₫.
 • KT: 1600 x 720 x 650
 • Chất liệu: SOLID SURFACE
 • TÍnh năng: Massage, Ngâm
-18%
Giá gốc là: 58.750.000₫.Giá hiện tại là: 47.975.000₫.
 • KT: 1700 x 800 x 550
 • Chất liệu: Solid Surface
 • Tính năng: Ngâm
-26%
Giá gốc là: 112.600.000₫.Giá hiện tại là: 83.625.000₫.
 • KT: 1800 x 1800 x 660
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage
-38%
Giá gốc là: 59.825.000₫.Giá hiện tại là: 37.350.000₫.
 • KT: 1800 x 970 x 560
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage, Ngâm
-36%
Giá gốc là: 59.825.000₫.Giá hiện tại là: 38.287.150₫.
 • KT: 1800 x 1200 x 780
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Massage, Xả tràn, Chống giật
-29%
Giá gốc là: 45.950.000₫.Giá hiện tại là: 32.559.000₫.
 • KT: 1700 x 920 x 580
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Ngâm
-36%
Giá gốc là: 41.900.000₫.Giá hiện tại là: 26.778.000₫.
 • KT: 1650 x 700 x 600
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính Năng: Ngâm
-17%
Giá gốc là: 13.650.000₫.Giá hiện tại là: 11.275.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-27%
Giá gốc là: 13.200.000₫.Giá hiện tại là: 9.575.000₫.
 • KT: 1200 x 1200 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-26%
Giá gốc là: 11.385.000₫.Giá hiện tại là: 8.413.000₫.
 • KT: 1000 x 1000 x 2050
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-14%
Giá gốc là: 9.700.000₫.Giá hiện tại là: 8.300.000₫.
 • KT 1: 800 x 1200 x 1950
 • KT 2: 900 x 1200 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước
-28%
Giá gốc là: 9.085.000₫.Giá hiện tại là: 6.515.000₫.
 • KT: 900 x 900 x 1950
 • Chất liệu: Acrylic
 • Tính năng: Cách âm, kín nước

Sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo với những thiết kế chuẩn phong cách châu Âu hiện đại, mỗi bồn tắm massage EuroKing là biểu tượng của sự hoàn hảo trong thiết kế và công nghệ sản xuất. Được tạo ra từ sự kết hợp tinh tế giữa nền văn hóa công nghiệp lâu đời và công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, mỗi sản phẩm EuroKing không chỉ là một bồn tắm thông thường mà còn là một tuyệt tác nghệ thuật mang đến không gian tắm đẳng cấp cho phòng tắm của bạn.

1. Xuất xứ bồn tắm Euroking

Euroking bồn tắm là một thương hiệu nhập khẩu từ Malaysia và sản xuất trực tiếp trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Bồn tắm EuroKing không chỉ đáp ứng đủ mọi nhu cầu của khách hàng mà còn được lựa chọn là sản phẩm tin dùng tại Việt Nam.

 

2. Tính năng của bồn tắm Euroking

Xem Thêm