Hiển thị 1–80 của 584 kết quả

-17%
Giá gốc là: 11.700.000₫.Giá hiện tại là: 9.660.000₫.
 • KT: 380x595x346 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • KT: 680*420*440 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • KT: 685*385*500 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • KT: 680*420*440 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-39%
Giá gốc là: 2.750.000₫.Giá hiện tại là: 1.670.000₫.
 • KT: 675 x 365 x 755 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-38%
Giá gốc là: 3.050.000₫.Giá hiện tại là: 1.890.000₫.
 • KT: 680 x 362 x 763mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-39%
Giá gốc là: 2.780.000₫.Giá hiện tại là: 1.690.000₫.
 • KT: 720 x 715 x 375 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-35%
Giá gốc là: 2.600.000₫.Giá hiện tại là: 1.680.000₫.
 • KT: 620 x 368 x 780 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-31%
Giá gốc là: 2.780.000₫.Giá hiện tại là: 1.910.000₫.
 • KT: 635 x 372 x 770 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-45%
Giá gốc là: 3.080.000₫.Giá hiện tại là: 1.690.000₫.
 • KT: 635 x 372 x 770 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-27%
Giá gốc là: 3.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
 • KT: 675 x 360 x 735 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-28%
Giá gốc là: 2.470.000₫.Giá hiện tại là: 1.780.000₫.
 • KT: 620 x 368 x 745 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-32%
Giá gốc là: 3.080.000₫.Giá hiện tại là: 2.090.000₫.
 • KT: 712 x 380 x 800mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-29%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.490.000₫.
 • KT:  712 x 380 x 800 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-5%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.160.000₫.
 • KT: 660x362x680 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-41%
Giá gốc là: 5.470.000₫.Giá hiện tại là: 3.220.000₫.
 • KT: 703 x 355 x 700 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-37%
Giá gốc là: 5.780.000₫.Giá hiện tại là: 3.670.000₫.
 • KT: 695 x 380 x 730 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-37%
Giá gốc là: 5.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.780.000₫.
 • KT: 735 x 390 x 735 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-37%
Giá gốc là: 6.160.000₫.Giá hiện tại là: 3.890.000₫.
 • KT: 722 x 410 x 670 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-24%
Giá gốc là: 11.800.000₫.Giá hiện tại là: 8.990.000₫.
 • KT: 472 x 368 x 275 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-30%
Giá gốc là: 4.720.000₫.Giá hiện tại là: 3.290.000₫.
 • KT: 680 x 382 x 725 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-35%
Giá gốc là: 5.550.000₫.Giá hiện tại là: 3.620.000₫.
 • KT: 730 x 375 x 724mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-25%
Giá gốc là: 4.080.000₫.Giá hiện tại là: 3.080.000₫.
 • KT: 728 x 393 x 723 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-38%
Giá gốc là: 4.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.670.000₫.
 • KT: 728 x 393 x 723 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-35%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.940.000₫.
 • KT: 700 x 390 x 715 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-23%
Giá gốc là: 4.400.000₫.Giá hiện tại là: 3.380.000₫.
 • KT: 755 x 415 x 715 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-35%
Giá gốc là: 4.250.000₫.Giá hiện tại là: 2.780.000₫.
 • KT: 755x415x715 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-38%
Giá gốc là: 5.550.000₫.Giá hiện tại là: 3.460.000₫.
 • KT: 695 x 393 x 675 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-30%
Giá gốc là: 5.230.000₫.Giá hiện tại là: 3.670.000₫.
 • KT: 710 x 380 x 705 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-36%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.450.000₫.
 • KT: 685 x 356 x 720 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-49%
Giá gốc là: 5.470.000₫.Giá hiện tại là: 2.780.000₫.
 • KT: 740 x 370 x 670 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-35%
Giá gốc là: 4.450.000₫.Giá hiện tại là: 2.890.000₫.
 • KT: 720x372x680 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-25%
Giá gốc là: 3.870.000₫.Giá hiện tại là: 2.890.000₫.
 • KT: 720 x 390 x 700 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-31%
Giá gốc là: 2.450.000₫.Giá hiện tại là: 1.690.000₫.
 • KT: 503 x 540 x 285 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-35%
Giá gốc là: 3.920.000₫.Giá hiện tại là: 2.560.000₫.
 • KT: 710 x 375 x 684 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-36%
Giá gốc là: 3.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.450.000₫.
 • KT: 710 x 375 x 684 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • KT: 680 x 470 x 620 mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
 • KT: 680 x 470 x 620 mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
 • KT: 660 x 470 x 620 mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
-11%
Giá gốc là: 5.907.000₫.Giá hiện tại là: 5.260.000₫.
 • KT: 550 x 360 x 416 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Mỹ
-15%
Giá gốc là: 9.691.000₫.Giá hiện tại là: 8.190.000₫.
 • KT: 730 x 410 x 720mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 18.350.000₫.Giá hiện tại là: 14.970.000₫.
 • KT: 730x420x720 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 12.950.000₫.Giá hiện tại là: 10.615.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 699mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-14%
Giá gốc là: 12.135.000₫.Giá hiện tại là: 10.440.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 699mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 12.950.000₫.Giá hiện tại là: 10.615.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 699 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 17.960.000₫.Giá hiện tại là: 14.366.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 699 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-17%
Giá gốc là: 12.715.000₫.Giá hiện tại là: 10.615.000₫.
 • KT: 727 x 428 x 657 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-14%
Giá gốc là: 12.135.000₫.Giá hiện tại là: 10.440.000₫.
 • KT: 727 x 428 x 657 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 12.950.000₫.Giá hiện tại là: 10.615.000₫.
 • KT: 727 x 428 x 657 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 17.960.000₫.Giá hiện tại là: 14.366.000₫.
 • KT: 727 x 428 x 657 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-16%
Giá gốc là: 10.643.000₫.Giá hiện tại là: 8.888.000₫.
 • KT:  701 x 387 x 645mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-13%
Giá gốc là: 10.073.000₫.Giá hiện tại là: 8.800.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 645 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 10.840.000₫.Giá hiện tại là: 8.888.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 645 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 15.840.000₫.Giá hiện tại là: 12.672.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 645 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 13.780.000₫.Giá hiện tại là: 11.022.000₫.
 • KT: 701 x 387 x 645 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 8.420.000₫.Giá hiện tại là: 6.908.000₫.
 • KT: 695 x 417 x 630mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-14%
Giá gốc là: 7.697.000₫.Giá hiện tại là: 6.620.000₫.
 • KT:  695 x 417 x 630mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 8.420.000₫.Giá hiện tại là: 6.908.000₫.
 • KT: 695 x 417 x 630mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 16.259.000₫.Giá hiện tại là: 13.327.000₫.
 • KT: 735 x 500 x 590 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-16%
Giá gốc là: 15.660.000₫.Giá hiện tại là: 13.100.000₫.
 • KT: 735x500x590 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 21.570.000₫.Giá hiện tại là: 17.780.000₫.
 • KT: 760x500x590 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 23.110.000₫.Giá hiện tại là: 18.491.000₫.
 • KT: 740 x 490 x 670 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 23.110.000₫.Giá hiện tại là: 18.491.000₫.
 • KT: 740x490x670 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 48.660.000₫.Giá hiện tại là: 38.929.000₫.
 • KT: 720 x 420 x 730 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 16.920.000₫.Giá hiện tại là: 13.541.000₫.
 • KT: 722 x 420 x 655mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 16.920.000₫.Giá hiện tại là: 13.541.000₫.
 • KT: 722 x 420 x 655mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 16.180.000₫.Giá hiện tại là: 13.340.000₫.
 • KT: 735 x 360 x 660 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 22.760.000₫.Giá hiện tại là: 18.216.000₫.
 • KT: 750 x 510 x 640 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 21.743.000₫.Giá hiện tại là: 17.930.000₫.
 • KT: 750 x 510 x 640 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 22.760.000₫.Giá hiện tại là: 18.216.000₫.
 • KT: 750 x 510 x 640 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-20%
Giá gốc là: 27.770.000₫.Giá hiện tại là: 22.220.000₫.
 • KT: 750 x 510 x 640 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 55.690.000₫.Giá hiện tại là: 45.920.000₫.
 • KT: 540 x 380 x 330 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-17%
Giá gốc là: 66.030.000₫.Giá hiện tại là: 54.540.000₫.
 • KT: 545x365x311 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-17%
Giá gốc là: 20.650.000₫.Giá hiện tại là: 17.120.000₫.
 • KT: 545x365x311 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-18%
Giá gốc là: 55.722.000₫.Giá hiện tại là: 45.570.000₫.
 • KT: 545x365x311 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-17%
Giá gốc là: 9.310.000₫.Giá hiện tại là: 7.720.000₫.
 • KT: 545x365x311 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-17%
Giá gốc là: 22.780.000₫.Giá hiện tại là: 18.870.000₫.
 • KT: 380x595x346 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-17%
Giá gốc là: 20.400.000₫.Giá hiện tại là: 16.900.000₫.
 • KT: 380x595x346 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • KT: 700x380x845 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
-17%
Giá gốc là: 20.800.000₫.Giá hiện tại là: 17.250.000₫.
 • KT: 530x390x340 mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: Nhật Bản

Tùy theo nhu cầu, sở thích và yếu tố tài chính mà mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau. Nếu bạn thích tìm hiểu những thiết bị thông minh, hiện đại và sở hữu nhiều tiện ích cho bản thân và gia đình thì bồn cầu là một thiết bị mà bạn không nên bỏ qua.
1. Định nghĩa về bồn cầu
Bồn cầu tên tiếng Anh còn được gọi là toilet là một thiết bị cứng được dùng để thu thập hoặc xử lý chất thải bài tiết của con người, nói cách khác thì bồn cầu chính là thiết bị vệ sinh với bề mặt cho phép người sử dụng dùng để tiểu tiện và đại tiện an toàn và thuận tiện. Bồn cầu còn được thiết kế cho tư thế ngồi lên bệ hoặc tư thế ngồi xổm.


2. Bồn cầu thông minh là như thế nào?
Bồn cầu thông minh là thiết bị vệ sinh với kiểu thiết kế tân tiến hiện đại sử dụng công nghệ tích hợp hoặc sử dụng công nghệ có khả năng tương tác và kết nối được với người dùng.

Một số loại công nghệ được được tích hợp trên bồn cầu thông minh như có thể chơi được nhạc, xả nước tự động nhưng vẫn có thể tiết kiệm được tối đa nguồn nước.


3. Bồn cầu được làm từ chất liệu gì?
Bồn cầu có thể được làm từ các nguồn nguyên liệu khác nhau như: sứ, bê tông, nhựa hoặc gỗ. Nhưng chất liệu được sử dụng phổ biến nhất chính là bồn cầu làm từ sứ. Đặc tính của nguyên liệu này chính là dễ lau chùi và có được độ bền cao. Nhiều hãng còn áp dụng công nghệ tiên tiến lên bề mặt sứ của bồn cầu như loại men chống bám bẩn.

Màu sắc của loại bồn cầu vệ sinh

Vì nhu cầu thẩm mỹ của người tiêu dùng khác nhau nên các nhà sản xuất đã cho ra rất nhiều loại bồn cầu với các mẫu mã và màu sắc đa dạng như trắng, đen, hồng, xanh,… Nhưng màu sắc phổ biến nhất của bồn cầu chính là trắng và đen. Hai màu sắc này tạo được vẻ sang trọng và dễ phối với các màu sắc khác nhau.
4. Có những mẫu mã bồn cầu nào trên thị trường hiện nay
Hiện nay hai loại bồn cầu được sử dụng phổ biến và thông dụng nhất là bồn cầu bồn cầu ngồi bệt và bồn cầu xổm. Bồn cầu bệt được chia ra làm 2 loại: Bồn cầu 1 khối và bồn cầu 2 khối

Bồn cầu 2 khối: Với kiểu thiết kế thân cầu và két nước rời nhau. Ưu điểm của loại bồn cầu này chính là giá thành phải chăng nhưng tính thẩm mỹ kém và khó vệ sinh.
Bồn cầu 1 khối: Thân cầu và két nước được thiết kế liền nhau. Tăng vẻ thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh, nhược điểm là giá thành khá cao so với bồn cầu 2 khối. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường thì bồn cầu 1 khối đang được khách hàng khá ưa chuộng.
Bồn cầu xổm: Đây là loại bồn cầu được sử dụng phổ biến ở các khu công cộng và phòng trọ. Thường khi sử dụng bồn cầu xổm phải dội nước mỗi lần đi vệ sinh.


5. Cấu tạo của bồn cầu

Cấu tạo bồn cầu ngồi bệt

Bồn cầu bệt chính là thiết bị được nhiều gia đình ưa chuộng nhất hiện nay. Thiết bị này mang lại tính thẩm mỹ cao cho phòng tắm và dễ dàng lắp đặt.

Cấu tạo bao gồm những bộ phận sau đây:

Thân cầu
Két nước
Nắp két sứ két nước
Bộ xả bên trong két nước
Nắp nhựa bồn cầu
Xi phông chất thải: Đường dẫn chất thải đi ra

Xem Thêm