Hiển thị tất cả 41 kết quả

-36%
Giá gốc là: 22.500.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-35%
Giá gốc là: 19.500.000₫.Giá hiện tại là: 12.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R810 x S450 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-36%
Giá gốc là: 24.500.000₫.Giá hiện tại là: 15.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R620 x S520 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-37%
Giá gốc là: 10.900.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R720 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-30%
Giá gốc là: 22.900.000₫.Giá hiện tại là: 16.000.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-37%
Giá gốc là: 25.300.000₫.Giá hiện tại là: 16.000.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 750 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-32%
Giá gốc là: 25.900.000₫.Giá hiện tại là: 17.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 750 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-40%
Giá gốc là: 22.900.000₫.Giá hiện tại là: 13.790.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-30%
Giá gốc là: 22.900.000₫.Giá hiện tại là: 16.000.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-36%
Giá gốc là: 22.500.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-34%
Giá gốc là: 22.500.000₫.Giá hiện tại là: 14.800.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-36%
Giá gốc là: 22.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-35%
Giá gốc là: 16.900.000₫.Giá hiện tại là: 11.000.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R720 x S430 x C57
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-34%
Giá gốc là: 15.900.000₫.Giá hiện tại là: 10.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R720 x S430 x C50
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-49%
Giá gốc là: 16.900.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R720 x S430 x C57
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-37%
Giá gốc là: 22.900.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-34%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.300.000₫.
 • Mặt kính: NEG
 • KT: R720 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-34%
Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 10.300.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ:Việt Nam
-26%
Giá gốc là: 19.500.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-34%
Giá gốc là: 14.800.000₫.Giá hiện tại là: 9.800.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 720 x 430 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-33%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 9.300.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 720 x 420 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-31%
Giá gốc là: 11.200.000₫.Giá hiện tại là: 7.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 520 x 300 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-31%
Giá gốc là: 11.200.000₫.Giá hiện tại là: 7.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R300 x S520 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-33%
Giá gốc là: 14.500.000₫.Giá hiện tại là: 9.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 720 x 430 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-43%
Giá gốc là: 14.800.000₫.Giá hiện tại là: 8.400.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 720 x 430 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-42%
Giá gốc là: 10.900.000₫.Giá hiện tại là: 6.300.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R720 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-30%
Giá gốc là: 10.900.000₫.Giá hiện tại là: 7.600.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R720 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-31%
Giá gốc là: 9.990.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R720 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-34%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R720 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-46%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R720 x S430 x C55
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-33%
Giá gốc là: 8.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R690 x S420 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-39%
Giá gốc là: 8.900.000₫.Giá hiện tại là: 5.400.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R690 x S420 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-28%
Giá gốc là: 7.590.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R690 x S420 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-37%
Giá gốc là: 9.990.000₫.Giá hiện tại là: 6.290.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 720 x 430 x 90
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-34%
Giá gốc là: 17.990.000₫.Giá hiện tại là: 11.800.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R620 x S520 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-35%
Giá gốc là: 19.500.000₫.Giá hiện tại là: 12.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R810 x S450 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
-66%
Giá gốc là: 19.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.625.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-33%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 9.300.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 720 x 420 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-31%
Giá gốc là: 9.990.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R720 x S430 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-46%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R720 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-28%
Giá gốc là: 7.590.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • Mặt kính: Eurokera
 • KT: R690 x S420 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam

Bếp từ thương hiệu Chefs một trong những thương hiệu bếp từ hàng đầu Việt Nam, với lịch sử hình thành lâu đời và nguồn khách hàng luôn luôn tin cậy bếp từ Chefs đảm bảo sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng, nếu đây là lần đầu bạn biết đến bếp từ Chefs thì xin cùng chúng tôi Giadungmienbac.com tìm hiểu về thương hiệu này nhé.

1. Bếp từ chefs của nước nào? bếp từ chefs có tốt không?

Nguồn gốc xuất xứ: Bếp từ Chefs là thương hiệu của Việt Nam nhưng sản phẩm bếp từ Chefs lại gồm có 3 nguồn gốc xuất xứ:

 • Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức
 • Nhập khẩu nguyên chiếc từ Tây Ban Nha
 • Linh kiện Đức được lắp ráp tại Việt Nam.

So sánh với các thương hiệu Việt khác như Malloca, Faster, Canzy,… có thể thấy bếp từ Chefs nổi lên trên thị trường với mức giá cạnh tranh chất lượng đảm bảo, thiết kế hiện đại, sang trọng với giá cả khá bình dân với nhiều phân khúc khác nhau được khách hàng tin tưởng lựa chọn

2. Những tính năng nổi trội của bếp từ Chefs

Xem Thêm