Hiển thị 1–80 của 3341 kết quả

-69%
Giá gốc là: 9.980.000₫.Giá hiện tại là: 3.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
-68%
Giá gốc là: 9.680.000₫.Giá hiện tại là: 3.100.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-69%
Giá gốc là: 17.999.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
-64%
Giá gốc là: 16.280.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan
-62%
Giá gốc là: 11.980.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-66%
Giá gốc là: 10.200.000₫.Giá hiện tại là: 3.490.000₫.
 • Mặt kính: Vát 2 cạnh
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-64%
Giá gốc là: 17.999.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Mặt kính: K nhập khẩu
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
-52%
Giá gốc là: 11.980.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan
-68%
Giá gốc là: 13.880.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Mặt kính: Gốm thuỷ tinh
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
-64%
Giá gốc là: 23.900.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
 • Mặt kính: K nhập khẩu
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-35%
Giá gốc là: 7.690.000₫.Giá hiện tại là: 4.990.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 420
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-42%
Giá gốc là: 12.980.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger vát cạnh
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-27%
Giá gốc là: 21.930.000₫.Giá hiện tại là: 16.000.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 750 x 450
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-16%
Giá gốc là: 11.290.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
 • Mặt kính: Cường lực cao cấp
 • KT: 730 x 420
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-37%
Giá gốc là: 15.790.000₫.Giá hiện tại là: 9.900.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 730 x 420
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-15%
Giá gốc là: 17.720.000₫.Giá hiện tại là: 15.000.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 750 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp

-34%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 8.200.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 420
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-62%
Giá gốc là: 6.080.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
 • Công suất: 1100m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-44%
Giá gốc là: 4.280.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.
 • Công suất: 750m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-61%
Giá gốc là: 5.880.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
 • Công suất: 1100m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-54%
Giá gốc là: 6.080.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 1100m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm tại nhà
 • Xuất xứ: P.R.C
-42%
Giá gốc là: 7.980.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
 • Công suất: 1400m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-46%
Giá gốc là: 3.880.000₫.Giá hiện tại là: 2.100.000₫.
 • Công suất: 750m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-56%
Giá gốc là: 5.860.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
 • Công suất: 1100m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-58%
Giá gốc là: 5.980.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 1100m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-57%
Giá gốc là: 6.680.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
 • Công suất: 1200m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-48%
Giá gốc là: 3.680.000₫.Giá hiện tại là: 1.900.000₫.
 • Công suất: 750m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-72%
Giá gốc là: 8.999.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-57%
Giá gốc là: 8.790.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
 • Công suất: 1200 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-51%
Giá gốc là: 6.880.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
 • Công suất: 1200 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-48%
Giá gốc là: 3.680.000₫.Giá hiện tại là: 1.900.000₫.
 • Công suất: 750 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-50%
Giá gốc là: 6.390.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1100 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-52%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.990.000₫.
 • Công suất: 1400 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm tại nhà
 • Xuất xứ: Italia
-47%
Giá gốc là: 6.080.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1100 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-40%
Giá gốc là: 5.320.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1200 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm tại nhà
 • Xuất xứ: P.R.C
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-26%
Giá gốc là: 4.350.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm tại nhà
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-39%
Giá gốc là: 4.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
 • Công suất: 1100 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm tại nhà
 • Xuất xứ: Trung Quốc
-42%
Giá gốc là: 3.250.000₫.Giá hiện tại là: 1.900.000₫.
 • Công suất : 700 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-53%
Giá gốc là: 4.680.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
 • Công suất : 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-33%
Giá gốc là: 26.240.000₫.Giá hiện tại là: 17.500.000₫.
 • Mặt kính: Shott Ceran
 • KT: 730 x 430 x 70
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-53%
Giá gốc là: 9.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 420 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính Hãng
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-56%
Giá gốc là: 7.880.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 420 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính Hãng
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-47%
Giá gốc là: 11.100.000₫.Giá hiện tại là: 5.900.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 420 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-52%
Giá gốc là: 12.180.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 420 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-65%
Giá gốc là: 7.980.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Mặt kính: Ceramic
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-54%
Giá gốc là: 13.980.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Mặt kính: Vitro Ceramic
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan
-54%
Giá gốc là: 9.680.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-39%
Giá gốc là: 3.680.000₫.Giá hiện tại là: 2.250.000₫.
 • Công suất : 750 m3/h
 • KT: 600mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-48%
Giá gốc là: 15.180.000₫.Giá hiện tại là: 7.900.000₫.
 • Công suất : 1400 m3/h
 • KT: 600-1100mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
-71%
Giá gốc là: 12.900.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 430
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng
-26%
Giá gốc là: 24.880.000₫.Giá hiện tại là: 18.400.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: R760 x S450 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-24%
Giá gốc là: 15.080.000₫.Giá hiện tại là: 11.500.000₫.
 • Mặt kính: Euro Platinum
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-30%
Giá gốc là: 11.980.000₫.Giá hiện tại là: 8.440.000₫.
 • Mặt kính: Euro Ceramic
 • KT: R735 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-47%
Giá gốc là: 9.390.000₫.Giá hiện tại là: 4.990.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 730 x 420
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-28%
Giá gốc là: 12.780.000₫.Giá hiện tại là: 9.200.000₫.
 • Mặt kính: Euro Platinum
 • KT: R735 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng bộ nồi cao cấp
-25%
Giá gốc là: 18.580.000₫.Giá hiện tại là: 14.000.000₫.
 • Mặt kính: Schott Caren
 • KT: R730 x S430 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: Tặng máy hút mùi cao cấp
-34%
Giá gốc là: 8.590.000₫.Giá hiện tại là: 5.700.000₫.
 • Công suất: 1100 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-44%
Giá gốc là: 4.980.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 950 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-28%
Giá gốc là: 4.750.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
 • Công suất: 950 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: P.R.C
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-35%
Giá gốc là: 6.580.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-32%
Giá gốc là: 4.680.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-29%
Giá gốc là: 6.080.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-39%
Giá gốc là: 4.580.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
 • Công suất: 850 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-39%
Giá gốc là: 10.580.000₫.Giá hiện tại là: 6.500.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-35%
Giá gốc là: 5.580.000₫.Giá hiện tại là: 3.600.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k

 

-35%
Giá gốc là: 6.480.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
 • Công suất: 1000 m3/h
 • KT: 700mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: PRC
 • Ưu đãi: voucher 200k-500k
-64%
Giá gốc là: 12.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: R710R x S410 x C80
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-71%
Giá gốc là: 10.990.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
 • Mặt kính: Kanger
 • KT: 710 x 410
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
-52%
Giá gốc là: 24.700.000₫.Giá hiện tại là: 11.800.000₫.
 • Dung tích: 13 bộ
 • KT: R600 x S600 x C(775-805)
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 3 năm
 • Ưu đãi: Tặng viên rửa bát
-36%
Giá gốc là: 22.500.000₫.Giá hiện tại là: 14.500.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: 760 x 450 x 60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Đức
-35%
Giá gốc là: 19.500.000₫.Giá hiện tại là: 12.700.000₫.
 • Mặt kính: Schott Ceran
 • KT: R810 x S450 x C60
 • Bảo hành: 3 năm
 • Xuất xứ: Việt Nam
-30%
Giá gốc là: 18.380.000₫.Giá hiện tại là: 12.800.000₫.
 • Dung tích: 8 bộ
 • KT: R555 x S530 x C595
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 3 năm
 • Ưu đãi: Tặng viên rửa bát
-26%
Giá gốc là: 18.680.000₫.Giá hiện tại là: 13.800.000₫.
 • Dung tích: 8 bộ
 • KT: R550 x S500 x C590 mm
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 3 năm
 • Ưu đãi: Tặng viên rửa bát
-32%
Giá gốc là: 19.990.000₫.Giá hiện tại là: 13.500.000₫.
 • Dung tích: 8 bộ bát đĩa
 • KT: R598 x S500 x C595 mm
 • Xuất xứ: Thailand
 • Bảo hành: 3 năm
 • Ưu đãi: Tặng viên rửa bát
-29%
Giá gốc là: 25.680.000₫.Giá hiện tại là: 18.300.000₫.
 • Dung tích: 14 bộ
 • KT: R598 x S598 x C(775-805)
 • Xuất xứ: Thailand
 • Bảo hành: 3 năm
 • Ưu đãi: Tặng viên rửa bát
-29%
Giá gốc là: 25.680.000₫.Giá hiện tại là: 18.300.000₫.
 • Dung tích: 14 bộ
 • KT: R598 x S598 x C(775-805)
 • Xuất xứ: Thailand
 • Bảo hành: 3 năm
 • Ưu đãi: Tặng viên rửa bát
-22%
Giá gốc là: 28.680.000₫.Giá hiện tại là: 22.300.000₫.
 • Dung tích: 14 bộ
 • KT: R598 x S598 x C(820-850)
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
 • Bảo hành: 3 năm
 • Ưu đãi: Tặng viên rửa bát
-44%
Giá gốc là: 17.900.000₫.Giá hiện tại là: 10.100.000₫.
 • Dung tích: 8 bộ
 • KT: R555 x S530 x C595 (mm)
 • Xuất xứ: Ý
 • Bảo hành: 3 năm
-37%
Giá gốc là: 25.179.000₫.Giá hiện tại là: 15.800.000₫.
 • Dung tích: 15 bộ
 • KT: 596R x 570S x 820 – 870C
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
 • Bảo hành: 3 năm
-21%
Giá gốc là: 19.459.000₫.Giá hiện tại là: 15.400.000₫.
 • Dung tích: 15 bộ
 • KT: 598R x 610S x 845 mm
 • Xuất xứ: PRC
 • Bảo hành: 3 năm